logo Facebook
i slova jsou činy

Rádio a průzkumy, jak se to rýmuje

22. února 2017 01:23 / autor: Miroslav Pýcha

Doba je rychlá, informací je mnohdy více, než by bylo záhodno. A tak se stává, že zapadnou obyčejné starosti normálního člověka. Pardon - z mé pozice starosti soukromého podnikatele, provozovatele soukromého rádia.
Hraju do zdi nebo moje rádia někdo poslouchá? A kdo? Důležitá věc tahle poslechovost..Jak se vlastně měří? Oficiální výzkum poslechovosti rozhlasových stanic dělá RadioProjekt. Má za sebou deset let. Sbírá data od asi 30tis. respondentů ročně. Vlastní data shromažďují agentury STEM/Mark a Median. Většinou se píše, jak dobře průzkum funguje a jak jsou s ním všichni spokojeni. Ano, je dobře, že zde tento průzkum je. Zatím nikdo nic lepšího nerealizoval. A jak praví sám rozhlasový prezident Michael Fleischmann: "Nadávají vždy především ti, kterým se nedařilo".
Já se dívám na RadioProjekt z trochu jinak. Chtěl bych položit několik otázek právě v souvislosti s výsledky "RP". Kdo a proč je spokojený s výsledky projektu? Je to posluchač, jsou to mediální domy, které prodávají reklamu, jsou to provozovatelé rádií? Jak to vlastně s těmi čísly opravdu je? V této souvislosti mě napadá: Kolik lidí má asi tak dnes čas se 25 minut věnovat otázkám nějaké agenturní telefonické asistentky? Většinou slýchávám odpověď, že je to tak asi 15-20% lidí. Zbývajících 80% respondentů odpoví, že čas nemá a rovnou zavěsí. A kdo jsou to Ti, kteří si udělají čas hovořit 25 minut po telefonu a odpovídat na otázky kdy, kde a jaké rádio poslouchali, kolik jim je let, co dělají, kolik berou a kolik škol mají vychozených, atd. atd.? A kdo naopak na tento rozhovor čas nemá? Málo času mají hlavně lidé, kteří mají hodně práce, tzn. zejména lidé v produktivním věku, zaneprázdnění svým zaměstnáním, rodinou, apod. Mohou to být i lidé různých (pro dlouhé telefonování nepraktických) profesí - jako třeba taxikáři, kominíci a zedníci. Tito lidé prostě odpoví, že čas nemají a zavěsí. Vyvstává další otázka: Jak tedy je průkazný a relevantní výsledek ankety, které se účastní zhruba jen 15 - 20% oslovených. Všichni víme, jak politici většinou pláčou nad výsledky voleb, když se volby konají v pátek a k tomu je třeba hezké počasí. Že to pro jejich stranu přináší negativní dopady na výsledky, když k volbám přijdou jen skalní voliči určitých stran. Není to trochu podobné i u těch průzkumů "RP"? Co třeba takové rádio, které poslouchají většinou mladí, zaměstnaní lidé? Jak k tomu přijde takové rádio, že jeho posluchači nemají čas odpovídat na zdlouhavé otázky "RP"? Jak to tedy potom doopravdy s tou poslechovostí je? Možná by se chtělo říci, že některé formáty rozhlasových stanic jsou pro takto definované průzkumy vhodnější a jiné naopak méně. A lze toto nějak pozitivně vyřešit?
Co vzít to třeba z opačného konce. Měl by např. někdo z účastníků "RP" zájem o jiný pohled na průzkum poslechovosti? Posluchači i zadavatelé reklamy by asi zájem mít měli. Kdybychom například přidali alternativu, resp. formu dotazování. Pokud by oslovený respondent odpověděl, že opravdu nemá čas věnovat se 25 minutovému telefonickému rozhovoru, šlo by nabídnout alternativu. Nazvěme ji např. jako "Průzkum bleskového dotazu", tedy když nemáte čas 25 minut, co takhle jen 3 minuty? Osobně mám za to, že by již při této alternativě zavěsilo mnohem méně oslovených, třeba by jich zbylo jen 50%, třeba více. A co by mohlo být výsledkem podobného bleskového dotazu? Nebyl by to určitě souhrnný a podrobný výčet informací jaké rádio, kde a kdo poslouchá, jakou má posluchač velikost bot, či jaký má čistý příjem. Ale třeba při položení 5 - 7 stručných otázek typu: Jaká 3-4 rádia jste poslouchal dnes, resp. tento týden, kolik Vám je let, z jakého jste města a třeba navrch informaci o vzdělání a konec. Třeba by to takové informace měly také zajímavou vypovídací hodnotu. Mohl by tak vedle stávajících sofistikovaných průzkumů „RP“ vzniknout i tento řekněme "lehký" průzkum, který by určitě svými parametry a výsledky mohl být zajímavým alternativním měřítkem pro poslech rádií.
Vím, alternativní měřítka poslechovosti nemohou vést k sofistikovanému dělení reklamního koláče. Současný RadioProjekt však již nedýchá s dobou a je proto potřeba pracovat na jeho změnách.

Autor je majitelem radií Hey a Color Music