logo Facebook
i slova jsou činy

René Zavoral: Na kořenech Vltavy by měla vzniknout zcela nová art stanice

22. února 2017 18:14 / autor: Vojtěch Berka

Rozhlasový trh se, podle dnešního vyjádření Václava Hradeckého před Radou Českého rozhlasu, již nějakou dobu příliš nepohybuje. RadioProjekt přesto zaznamenal po dlouhé době nárůst poslechovosti některých stanic Čro, i když šlo pouze o nárůst kosmetický. Tento nárůst byl navíc vykoupen poklesem poslechovosti celoplošných stanic. Pád celkové poslechovosti z 23,1 na 22,3 procent je podle generálního ředitele Čro René Zavorala výrazný, ale není alarmující.

Získávaly především regionální stanice, a to především v cílové skupině nad padesát let. Z celoplošných ztratil hlavně Radiožurnál. „U Radiožurnálu došlo k poklesu na 30 000 v denním poslechu,“ upřesnil Václav Hradecký. U dvojky, či Vltavy byl pokles zanedbatelný. Vltava je však v tuto chvíli podle Hradeckého poměrně hluboko pod svou dlouhodobou hladinou posluchačů.

Ředitel René Zavoral přiznal, že právě tato stanice je pro něj velkým oříškem. „Vltava je na historickém minimu … Na platformě a na kořenech Vltavy by měla vzniknout zcela nová art stanice,“ prohlásil. Takováto moderní „art“ stanice by se podle něj měla opírat o 3 pilíře, a to kvalitní kulturní publicistiku, hudební produkci a literárně-dramatickou tvorbu. Zavoral řekl, že Vltava by podle nového plánu mohla začít vysílat na počátku října.

Zároveň dodal, že dle jeho mínění patří na tento typ stanice i jiná než vážná hudba. „Hudba je vedle mluveného slova jedním z pilířů, na kterých rozhlas stojí,“ řekl Zavoral. Čro si ji podle jeho slov nechal do určité míry ukrást komerčními stanicemi. Revize hudební dramaturgie by tak měla proběhnout nejen na Vltavě, ale i na Čro2 a v regionech.

Od 1. května bude za tím účelem vytvořena Hudební dramaturgická rada. „Její členové budou dvojího typu,“ řekl Zavoral. Budou mezi nimi stávající hudební dramaturgové, ale Zavoral si do rady hodlá přizvat i muzikology, aktivní hudebníky či producenty, nebo zástupce akademické obce. „Jsem toho názoru, že hity se stávají hity ne proto, že je tak složíte, ale tím že je vysíláte,“ řekl radě Zavoral, podle kterého je na kanálech Čro zbytečný a nepoměrný nadbytek zahraniční hudby na úkor produkce domácí.

Na radě se dnes také představoval rámcový program činnosti pro rok 2017 a proběhl i přehled změn, které stihl udělat za první rok ve funkci nový generální ředitel. Rada dnes také jednohlasně jmenovala Jiřího Kánského novým ředitelem dvou východočeských studií. Konkrétně jde o studia v Hradci Králové a Pardubicích. Právě tyto regionální stanice jsou, co se množství posluchačů týče, na vzestupu. Kánský byl jmenován na návrh Reného Zavorala a to na období 5ti let, tedy do roku 2022. Vzešel z otevřeného výběrové řízení a má dlouhodobé zkušenosti s prací v Čro, pracoval například v karlínské Regině, nebo jako analytik programů v sekci regionálního vysílání Čro.

Kromě poslechovosti stanic byla rada seznámena také s efektivitou online působení Čro. Množství návštěvníků webových stránek Čro podle ředitele Nových médií Alexandera Píchy roste, neustále se zvyšuje především množství přístupů přes sociální sítě, stejně jako sledování facebookových stránek jednotlivých stanic. Úhrný počet fanoušků Čro na facebooku se dokonce blíží 200 000. Daleko relevantnější než počet fanoušků je však podle Píchy dosah, který sociální sítě poskytují a který se projevuje právě například na množství přístupů na webové zpravodajství skrz sdílení na facebooku.