logo Facebook
i slova jsou činy

Česká televize v prvním pololetí čerpala 44 % z ročního rozpočtu nákladů

04. září 2018 05:00 / autor: Jan Mrzena

V prvním pololetí letošního roku hospodařila České televize s náklady i výnosy ve výši 3 093 292 tis. Kč. Radou ČT schválený rozpočet počítá s ročními náklady i výnosy 6 960 000 tis. Kč. Za první půlrok tak došlo k čerpání nákladů a plnění výnosů ve výši 44 % z ročního objemu. Personální náklady, provozní a režijní náklady, je čerpání za 6 měsíců pod 50 % celoročního schváleného rozpočtu. Podobně je tomu i odpisů dlouhodobého majetku. U výrobního úkolu je skutečnost 51 %, což bylo způsobeno větším plánovaným objemem dokončených a pořizovaných pořadů v 1. pololetí roku. Jednalo se především o sportovní pořady (Zimní olympiáda, MS v hokeji, MS ve fotbale). Televize uspořila i na platbách DPH bez nároku na odpočet.

Nižší částka odvedené DPH oproti předchozím rokům je dána novelou zákona o DPH z července 2017. Novela změnila způsob odpočtu DPH pro Českou televizi a Český rozhlas. Ušetřené prostředky slouží oběma veřejnoprávním médiím k výrobě pořadů a digitalizaci. Pro Českou televizi jde o zdroj peněz na krytí nákladů vyvolaných přechodem na DVB-T2. Ovšem podle aktuální vládní novely by se odpočet DPH pro ČT a ČRo měl vrátit do stavu z předchozích let.

Výnosy České televize jsou hlavně z televizních poplatků. Z fondu, kde se peníze z poplatků shromažďují, televize čerpala v prvním pololetí 2 748 588 tis. Kč, což je 45 % z ročního plánu. Objem prostředků ve Fondu televizních poplatků tak dokonce od začátku roku 2018 vzrostl o 93,5 mil. Kč na 4, 084 mld. Kč. Hospodaření České televize bylo stabilní a zdravé i v prvních šesti měsících roku 2018.