logo Facebook
i slova jsou činy

Rada schválila záměr vedení Českého rozhlasu navýšit rozhlasový poplatek

06. září 2018 05:00 / autor: Jan Mrzena

Rozhlasová rada schválila na svém posledním zasedání Dlouhodobý plán programového, technického a ekonomického rozvoje Českého rozhlasu v letech 2019 – 2022 předložený generálním ředitelem René Zavoralem. Takový dokument do té doby rozhlasu chyběl. Na webu rady je zveřejněna pouze prezentace dokumentu, i tak z ní lze vyčíst mnohé údaje a záměry. Je zřejmá snaha uchopit veřejnoprávní rozhlas jako celek - se všemi souvislostmi jeho problematiky. Důraz je kladen na profilaci vysílání jednotlivých stanic. Asi nejzásadnější jsou ekonomické prognózy. Vedení Českého rozhlasu předpokládá brzkou stagnaci (a pokles) příjmů z rozhlasových poplatků. Proto požaduje navýšit poplatek o 5 Kč. To by mělo přinést do rozhlasu asi 225 mil. Kč ročně. Peníze chce investovat do výroby a vysílání rozhlasových pořadů, na nové rozhlasové projekty i rozvoj zaměstnanců včetně úpravy jejich mezd, které aktuálně nereflektují situaci v České republice.

Radiožurnál se bude profilovat jako lídr mezi zpravodajsko-publicistickými stanicemi. Bude pracovat hlavně s vlastními zjištěními a investigativní žurnalistikou. Zůstane prostor pro zpravodajství (domácí, zahraniční, ekonomické, aktuální dopravní servis, přehled počasí a široká nabídka sportovních přenosů). Důležité pro Radiožurnál bude i zajištění konkurenceschopnosti vůči internetovým a digitálním projektům jiných mediálních domů. Cílem je oslovit denně 920 tisíc posluchačů, týdně 1 550 tisíc.

Dvojka by se měla postupně stát multižánrovou plnoformátovou stanicí, která osloví posluchače napříč generacemi. To je složitý úkol, a proto chce svůj sound přizpůsobit aktivně žijícím posluchačům. Má dojít k posílení původní tvorbu a rozvoji atraktivních dokumentárních žánrů, ale i k navýšení hudební složky vysílání na 55 %. Klíčové pro budoucnost Dvojky bude, aby se nepřekrývala s ostatními stanicemi Českého rozhlasu a nedocházelo tak ke kanibalizaci. Ambice Dvojky směřují přes 400 tisíc denních posluchačů a podílu na trhu přes 5 %.

Vltava chce být aktuální kulturní stanicí, která nabídne i reflexi k orientaci v současném světě a kultuře. Bude přinášet i původní uměleckou tvorbu a nové interpretace klasických děl. Má ambice posílit ve městech s 50 až 100 tis. obyvateli (díky kulturním osobnostem regionu) a podporovat klasickou hudbu, jazz, literární tvorbu a publicistiku. Hudební a literární složka by měla být v poměru 50:50. Vltava chce zvýšit počet denních posluchačů na 75 tisíc, týdenních na 180 tisíc.

Jediná stanice mluveného slova v rámci celého rozhlasového trhu ČRo Plus bude nabízet politiku, ekonomiku, vědu a společenské souvislosti, pro posluchače, kteří chtějí vědět „proč“. Má ambice rozšířit o mladší posluchače a posílit analytické prvky v proudovém vysílání. Chce zlepšit vlajkové pořady obsahově, formátově a autorsky. Plus chce mít okolo 100 tisíc posluchačů denně.

Regionální stanice Českého rozhlasu mají být regionální kulturní centra s důrazem na přinášení informací o lokálním dění. Budou vysílat osvědčená spotřební témata a místopisné populárně naučné pořady. Zaměří se na inovaci večerně – nočního vysílání a budou zařazovat hry, četbu a dokumenty vyrobené místně příslušnou tvůrčí skupinou. Jako celek má regionální vysílání ambice stabilizovat denní poslechovost na nejméně 450 tisíc posluchačů, týdenní 750 tisíc a celkový podíl na trhu zvýšit na 6-7 %.

Podrobnější informace v prezentaci generálního ředitele René Zavorala pro Radu Českého rozhlasu zde:

https://media.rozhlas.cz/_binary/04015518.pdf

Jedná se o první střednědobý strategický plán Českého rozhlasu. Je z něho zřejmá snaha o upevnění pozice na rozhlasovém trhu, ale i dobudování rozhlasu jako instituce. Je dobře, že tento dokument vznikl a nahradil tak jednotlivé kandidátské projekty generálních ředitelů. Projekty při výběrovém řízení, které předkládají radě kandidáti, jsou přece jenom poznamenány aktuální situací. Strategické plány by měly vycházet z dlouhodobějších faktů, analýz a čísel. Bývají také výsledkem práce širšího týmu. Tento plán sice termínově kopíruje pouze mandát René Zavorala, ale i tak založil novou kvalitu. Bude na co navazovat, bude možné i poměřovat plán s realitou.