logo Facebook
i slova jsou činy

Martin Vadas: Nejlepší obranou médií veřejné služby je dobrá práce těchto médií

12. listopadu 2018 13:00 / autor: Monitor

Na začátku března vznikla petice Braňme média veřejné služby. Byla to jedna z reakcí na inaugurační projev Miloše Zemana a na jeho návod jak odvolat stávající Radu České televize v TV Barrandov. Petici podepsalo 18 tisíc lidí a petiční výbor jí poslal do Senátu. Horní komora se peticí zaobírala až na podzim. Z iniciativy Jiřího Oberfalzera (ODS) zorganizovala 23. října veřejné slyšení. Česká média přinesou informace z vystoupení některých hostů.

Předseda FITES Martin Vadas: "Jsem rád, že se petice „Braňme média veřejné služby“ došla až k dnešnímu diskusnímu projednání, protože jsme ji sepisovali vlastně v době, kdy jsme cítili silné ohrožení. Proces, který jsme s peticí prošli, přes mnohá náměstí, kde téma veřejné služby bylo též předmětem jednání, tak jsme s potěšením zjistili, že společnost na potřebu veřejné služby slyší a pociťuje nelibě útoky, které jsou vůči médiím veřejné služby vedeny. Vždycky jsem říkal – jako předseda Českého televizního a filmového svazu FITES, že nejlepší obranou médií veřejné služby je dobrá práce těchto médií.

Je třeba, aby televizní diváci, plátci televizního poplatku cítili, že média jim přinášejí důležitou orientaci v života, důležitou kulturní službu a že jsou na straně občanů, že vnímají problémy občanů a dokáží na ně reagovat, že dokáží moderovat, možná že i – od slova média, jako jsou třeba média v automobilech, která chladí ten motor, tak aby dokázaly moderovat, chladit tu veřejnou rozpravu, zvěcňovat veřejnou rozpravu... To pokládám za nejpodstatnější funkcí médií veřejné služby.

My v platformě – svobodu médiím – jsme pociťovali potřebu, aby obrana médií byla nějakým způsobem lépe vyjádřena v legislativních aktech, a proto jsme v minulých letech prosazovali změnu zákona, která se sice dostala do sněmovny jako parlamentní tisk, aby zůstala neprojednána. Ještě předtím byla podrobena silné kritice i z pozice představitelů veřejné služby. Ale doufám, že ta práce nebyla vynaložena vniveč, že se bude na zákonném ukotvení médií veřejné služby ještě dále pracovat. Protože otázka kontroly je samozřejmě spjatá s pravidly. Máme zákon. Máme kodex. Je třeba, aby občan, divák cítil, že média fungují podle těchto pravidel. Aby se samozřejmě automaticky odmítly útoky, které jsou globální, že prostě je třeba vyhodit do povětří Českou televizi a takové výkřiky, které se odehrávají. Někteří lidé se dokonce těmito výkřiky chtějí kvalifikovat do různých placených funkcí těch kontrolních orgánů. To je věc, která je tak absurdní… Ale absurdní na tom je, že je to skutečnost, že se to opravdu děje. Obrana proti těmto útokům je, myslím, velice komplikovaná, ale domnívám se, že kontrolní mechanismy by měly fungovat trošku bezprostředněji.

Trošku věcněji. Procesy kontrolní, jestliže trvá třeba projednání u nějakých rad několik měsíců, několik roků, dokonce více let, tak v podstatě celý kontrolní mechanismus nefunguje tak, jak má. Diváci musejí být velice znejistění, jestli je to tak v pořádku. Myslím si, že nejpodstatnější je vlastně stále otevřený a probíhající dialog o obsahu veřejné služby. Pan generální ředitel České televize vytvořil z různých spolků, které jsme navrhovali do orgánů Rady ČT v zákonu, tak z nich vytvořil tzv. diváckou radu, kde jakýsi dialog probíhá. Já doufám, že bude mít vlastně i nějaké pozitivní vyústění v kvalitě poskytované veřejné služby.

Jsme na nějaké cestě. Budu rád, jestli jednou tady bude parlament, který se bude věnovat těmto legislativním podnětům, protože situace je poněkud zablokována. Je vlastně velikánský technologický vývoj, o kterém tady již mluvil zástupce ČT. Je třeba, aby na to legislativa reagovala a aby byl legislativní rámec takový, aby občané vnímali, že ČT a ČRo potřebují a že je to pro ně důležité vodítko – slyšet různé názory, aby si z nich mohli vytvořit svobodný názor a podle něj se v životě orientovat. Děkuji vám za pozornost."