logo Facebook
i slova jsou činy

Rada si vyžádala návrh rozpočtu ČTK v předstihu i s důvodovou zprávou

04. prosince 2018 05:00 / autor: Jan Mrzena

Na listopadové schůzi se členové Rady České tiskové kanceláře dohodli na potřebě změnit svůj způsob jednání. Proto chtějí už v prosinci novelizovat svůj Jednací řád. Tlak na změnu se projevil i v procesu schvalování rozpočtu ČTK (i vlastního rozpočtu rady). Radní proto uložili generálnímu řediteli Jiřímu Majstrovi, aby detailně rozpracoval jednotlivé položky rozpočtu na rok 2019 a společně s důvodovou zprávou materiál předložil radě minimálně 2 týdny před jejím prosincovým zasedáním.

Diskusi také vyvolaly návrhy odpovědí generálního ředitele na stížnosti paní Bydžovské a pana Hlavy. Rada měla v obou případech jiný názor a do zápisu uvedla, „…stanoviska neschválila a vrátila je GŘ ČTK k přepracování.“ Radní se dále věnovali digitalizaci agenturní fotobanky. S ohledem na aktivní přístup některých poslanců volebního výboru má Jiří Majstr v jednáních pokračovat. „Cílem je, aby se otázka digitalizace začala efektivně řešit už ve státním rozpočtu na rok 2019,“ píše se v zápisu z listopadové schůze Rady ČTK.

Jiří Majstr informoval radní o další pouti výstavy ke 100. výročí založení agentury. V současné době se přesouvá ze Šumperku do Uherského Hradiště. V sobotu 17. listopadu proběhl v ČTK Den otevřených dveří, akce se zúčastnilo přibližně 700 lidí. Generální ředitel také radě představil nového ekonomického ředitele Ing. Vladislava Slabého.

Příští jednání Rady ČTK se uskuteční 17. prosince.