logo Facebook
i slova jsou činy

Rok ve funkci

07. března 2017 15:00 / autor: René Zavoral

Vážená paní předsedkyně, vážení páni místopředsedové, vážení členové Rady ČRo,

v reakci na Usnesení 132/16 přijaté Radou Českého rozhlasu na její veřejné schůzi dne 14. prosince 2016 si Vám dovoluji zaslat požadovaný materiál.

Odrazem mého ročního působení na pozici generálního ředitele Českého rozhlasu jsou jak měsíční přehledy pod názvem „Měsíční informace generálního ředitele Českého rozhlasu pro Radu ČRo“ (v roce 2016 jich Radě ČRo bylo zasláno devět, a to za měsíce 1/2016 a 5-12/2016), tak kompletní podkladový materiál pro Výroční zprávu Rady ČRo o činnosti ČRo v roce 2016, který jsem Radě ČRo předložil dne 23. ledna 2017. Zároveň mi na tomto místě dovolte vyzdvihnout některé zásadní milníky roku 2016 v životě Českého rozhlasu i s ohlédnutím na obsah mého kandidátského projektu předloženého Radě ČRo dne 9. prosince 2015.

I. Rozhlasový ombudsman

Institut byl zřízen 1. května 2016; Statut ombudsmana vešel v účinnost 10. června 2016. Ombudsmanem ČRo se stal PhDr. Milan Pokorný, PhD.

II. Inovovaná Programová rada

Institut inovované Programové rady vznikl dnem účinnosti Statutu Programové rady, tj. od 1. května 2016. Programovou radu řídí nově generální ředitel.

III. Kontrolní mechanismy

K 31. prosinci 2016 bylo zrušeno jedno pracovní míst interního auditora na detašovaném pracovišti v Ostravě; od 1. ledna 2017 je zřízeno nové místo interního auditora s místem výkonu činnosti v Praze. Interní auditor v Ostravě se bude primárně věnovat regionálním studiím ČRo, pražský interní auditor centrálním divizím. V roce 2016 prošly vnitřním auditem mj. všechna regionální studia ČRo.

IV. ČRo kulturním stánkem

Po celý rok 2016 pokračoval v regionálních studiích ČRo projekt „Živé regiony“. Generálním ředitelem byl pak zároveň vydán úkol otevřít k 18. květnu 2018 – tj. v den 95. výročí ČRo – v prostorách přízemí historické budovy na Vinohradské 12 „Radiocafé“ a „kulturní centrum Vinohradská 12“. V sobotu 14. ledna 2017 se legendární Tobogan poprvé vysílal z rekonstruovaného studia ČRo S1. ČRo tak opustil Divadlo U Hasičů a své posluchače také nově láká do budovy na Vinohradské třídě.

V. Zjednodušení organizační struktury

S cílem snížit počet vedoucích pracovníků na všech úrovních a srozumitelně nastavit řídící pravomoci i odpovědnosti došlo ke zjednodušení organizační struktury ČRo (viz nový Organizační řád platný od 1. března 2016). Došlo ke snížení počtu řídících stupňů (ze čtyř na tři linie); počet vedoucích pracovníků na všech úrovních se snížil ze 155 na 132. Vzniklá úspora byla mj. investována do navýšení personálních nákladů a za účelem realizace rozvojových záměrů (vytvoření ekonomické redakce – od 1. února 2017, otevření pozice stálého zpravodaje pro Čínu a jihovýchodní Asii – post zřízen od 1. ledna 2017, obsazen bude od 1. února 2017).

VI. Koncept personální práce

Spuštěn byl nový Katalog pozic; uzavřena byla Kolektivní smlouva s odborovými organizacemi na rok 2017, na jejímž základě došlo k navýšení mezd pracovníků ČRo s měsíční mzdou do 25 tis. Kč o 500 Kč, u pracovníků s měsíční mzdou do 30 tis. Kč pak o 400 Kč měsíčně. Díky této dohodě byla mzda navýšena 859 zaměstnancům. nad tento rámec došlo k navýšení mzdy u dalších 108 pracovníků, celkově se tak navýšení mzdy od 1. ledna 2017 dotklo 967 zaměstnanců ČRo. Navýšena byla od 1. ledna 2017 hodnota stravenek z 80 na 90 Kč, přičemž příspěvek ČRo se tak zvýšil ze 40 na 45 Kč. Navýšen byl příspěvek ČRo na penzijní připojištění z 900 na 1000 Kč s tím, že na tento příspěvek mohou dosáhnout zaměstnanci již po roce působení v ČRo (do září 2016 byla nutná doba práce pro ČRo stanovena na dvou letech). Ze tří dnů na 4 byla navýšena možnost tzv. zdravotního volna pro zaměstnance (sick days).

VII. Posílení umělecké výroby v regionálních studiích ČRo

V říjnu 2016 se v Brně uskutečnil seminář iniciovaný vedením Českého rozhlasu na téma Regionální vysílání a regionální tvorba Českého rozhlasu, jehož cílem bylo přiblížit široké veřejnosti zaměření, postavení a podobu regionálního vysílání v rámci portfolia stanic Českého rozhlasu a zároveň představit systém výroby v jednotlivých regionech (tvůrčích skupinách Centra výroby). Jedním z výstupů tohoto semináře bylo mj. navýšení finančních prostředků na slovesnou a hudební výrobu pro regionální studia na rok 2017 (o 2,4 mil. Kč), což umožní nastartovat výrobu v Hradci Králové, Pardubicích a Liberci. Zároveň během následujících dvou let vznikne v každém regionálním studiu literárně-publicistický magazín s týdenní periodicitou. Příležitostně pak budou do vysílání regionálních stanic zařazovány rozhlasové hry a četby vyrobené místně příslušnou tvůrčí skupinou pro celoplošné stanice.

VIII. Správa budov v regionálních studiích

Od 1. března 2016 přešla správa budov, v nichž sídlí krajská studia ČRo, plně do kompetencí příslušných ředitelů studií.

IX. Spojení zpravodajsko-publicistických stanic a bývalého Centra zpravodajství do jednoho celku

Pod útvar Zpravodajství od 1. března 2016 spadají stanice ČRo Radiožurnál a ČRo Plus, dále organizační jednotka Zpravodajský web, Provoz zpravodajství a útvar Zpravodajství a publicistika, jenž v sobě snoubí jednotlivé redakce od domácí, zahraniční, kulturní až po sportovní redakci, redakci Zelené vlny a zpravodajské útvary detašované v regionálních studiích ČRo. Výraznou personální obměnou prošel celý tým Zpravodajského webu. Zpravodajský web České rozhlasu denně v roce 2016 publikoval více než 60 článků. V současnosti tvoří upravené příspěvky z vysílání 50 až 60 procent z celkového počtu. Vlastní agenda Zpravodajského webu odpovídá jedné třetině zveřejněných příspěvků, zbytek – deset zpráv – přejímáme z agentury ČTK. Nový zpravodajský web má ambici publikovat denně až 90 zpráv, přičemž podíl přepracovaných rozhlasových reportáží by měl být vyšší. Umožní to jednak nová architektura serveru a také i filozofie webu – pro čtenáře chce být výkladní skříní, v níž najdou to nejlepší, co v Českém rozhlase vzniká.

X. Kreativní HUB

Kreativní HUB coby inovační útvar Českého rozhlasu vznikl v lednu 2016 a je v přímé podřízenosti generálního ředitele ČRo. Založením útvaru tak ČRo reagoval na poptávku po soustavném a komplexním výzkumu přinášejícím kvalitní a dlouhodobá data o programu, a to zejména s cílem nastavit funkční mechanismus, díky kterému by došlo k pravidelné a soustavné činnosti na vývoji a inovaci obsahové nabídky ČRo. Hlavním cílem Kreativního HUBu je soustavná koncepční práce na inovaci obsahové nabídky i formy jejího šíření, a to s ohledem na sledování zahraničních i domácích mediálních trendů. Činnost Kreativního HUBu je vymezena čtyřmi základními oblastmi, kterými jsou:
Inovace formy a obsahu vysílání ČRo; Vývoj nových formátů, pořadů a multimediálních projektů; Vyhledávání interních i externích talentů; Zapojení a spolupráce ČRo s odbornými a inovačními institucemi. Kreativní HUB ve své práci propojuje data a analýzy programu s trendy v mediální oblasti a měnícím se životním stylu všech věkových i zájmových skupin obyvatel České republiky. Práce a jednotlivé projekty vychází ze sledování a monitoringu zahraničních i domácích trendů a z aktivní debaty o inovačním rozvoji Českého rozhlasu napříč jednotlivými útvary i s externími odborníky a institucemi.

Mezi konkrétní realizované projekty v průběhu roku 2016 patřily: Karel je King!; Generation What?; Yusra plave o život; podpora českých návrhářů a vysílání Radia Wave na London Fashion Week 2016; zapojení do Euroradio Innovation Fund na podporu inovačních rozhlasových projektů a první unikátní podcastový cyklus Zhasni!.

14. duben 2016 - Český rozhlas odstartoval projekt „Karel je King!“
K oslavám sedmistého výročí narození Karla IV. se Český rozhlas mimo jiné připojil speciálním projektem „Karel je King!“, který nabídnul originální a neformální pohled na mimořádnou osobnost české a evropské historie. V pondělí 18. dubna byl spuštěn stejnojmenný multimediální web, jenž v atraktivním vizuálním provedení představil několik nových audioformátů, například rozhlasové parodie populárních televizních pořadů s vazbou na Karla IV. či taháky s pikantními a málo známými historickými fakty.

10. květen 2016 - Český rozhlas přichystal na „narozeninovou party“ Karla IV. lasery, světelnou show a koncert
Velkolepou oslavou u kyvadla na pražské Letné vyvrcholil v sobotu 14. května od 16.00 hodin projekt Karel je King!, který Český rozhlas připravil k 700. výročí narození Karla IV. Kulaté narozeniny slavného panovníka oslaví rozhlas ve velkém. Na akci, kterou doprovodila světelná a laserová show, vystoupili renomované kapely a dýdžejové. Oslavu navštívilo několik stovek příznivců RW.

15. červenec 2016 - Projekt Českého rozhlasu Karel je King! se dostal do finále mezinárodní soutěže Zlatá růže
Projekt Českého rozhlasu Karel je King! uspěl v mezinárodní soutěži Zlatá růže, když se dostal mezi tři finalisty v kategorii komedie. Český rozhlas vybrala porota do užšího výběru vůbec poprvé. Projekt Karel je King! připomíná netradiční formou letošní sedmisté výročí narození Karla IV. Společně s ním se do finálové trojice probojovaly dva pořady z dílny britské BBC.

Projekt Yusra - 4. srpen 2016 - Český rozhlas odvysílal exkluzivní dokument o syrské plavkyni, převzala ho i britská BBC Z rozbombardovaného Damašku až na olympijské hry do Ria – taková byla cesta Yusry Mardini, osmnáctileté syrské plavkyně. Den před startem letních olympijských her v Rio de Janieru odvysílal Český rozhlas na stanici Radiožurnál exkluzivní dokument o jejím životním příběhu. Yusra byla součástí týmu uprchlíků na olympijských hrách a její odvaha a statečnost dojala celý svět. Dokument od Českého rozhlasu převzala a odvysílala i britská BBC. Mezi oběma veřejnoprávními médii šlo o mimořádnou a první spolupráci tohoto druhu.

15. listopad 2016 - Uveřejněním výsledků ankety mezi mladou generací ve věku 18 – 34 let vyvrcholil projekt Generation What
Český rozhlas nabídl ve svém vysílání ve středu 16. listopadu prezentaci konečných výsledků mezinárodní mediální ankety Generation What a tematicky zaměřený program. Programové speciály odvysílaly stanice Radiožurnál, Dvojka a Radio Wave. Projekt se setkal s nečekaným úspěchem a do ankety se zapojilo víc e než 60.000 lidí.

XI. Zajištění finanční stability ČRo

V závěru roku 2016 připravili generální ředitelé ČRo a ČT text pozměňovacího návrhu zákona o DPH, který pak byl po vyjednávání s legislativci načten v rámci projednávání daňového balíčku v dolní komoře českého parlamentu. Pozměňovací návrh byl přijat, bude-li schválen příslušný balíček zákonů též senátem a poté podepsán prezidentem, otevře se ČRo a ČT možnost upravit pravidla pro odpočet DPH. To rozhlasu umožní využít v rámci rozpočtu další prostředky. Primárně za účelem investic a realizace rozvojových projektů. ČRo se v roce 2016 ucházel o několik grantů. Nejvýznamnějším počinem pak bylo získání grantu z Evropského rozvojového fondu EBU ve výši 1,6 mil. Kč na unikátní projekt Českého rozhlasu. Projekt Českého rozhlasu "Praha, Paříž a rádio" k 50. výročí událostí roku 1968 uspěl v grantovém řízení mezinárodního fondu Evropské vysílací unie. Ten se zaměřuje na inovační formáty a rozvoj rádií. Rozhlas plánuje zachytit historické události pomocí virtuální reality a prostorového zvuku. Na vývoji bude spolupracovat i s inovačním týmem Radio France. Podporu získaly pouze čtyři z celkově čtrnácti přihlášených evropských rádií. Další granty putují do Belgie, Slovinska a Velké Británie.

XII. Otevřenost mladé generaci

7. leden 2016 - Radio Wave slavilo deset let od startu vysílání
Ve středu 13. ledna oslavilo Radio Wave desetileté výročí vysílání. Český rozhlas spustil novou stanici určenou zejména mladým a mladě smýšlejícím posluchačům 13. ledna 2006
přesně ve 13 hodin a 13 minut ve vinohradském studiu. V rámci oslav se uskutečnila narozeninová party v pražském klubu MeetFactory.

4. duben 2016 - Radio Wave otevřelo nové prosklené studio na Vinohradské třídě a pozvalo na pouliční slavnost
Dne 11. dubna bylo spuštěno nové vysílací studio Radia Wave. Pásku přestřihl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, architekt Jan Šesták ze studia pha a violoncellistka a modelka Terezie Kovalová. Oslavou otevření studia byla pouliční party pro veřejnost, která se uskutečnila 16. dubna v přilehlé Balbínově ulici a na kterou přišly tisíce lidí.

XIII. Návrat ke kořenům a tradicím novou formou

5. září 2016 - Jára Cimrman se vrací do Českého rozhlasu
Český rozhlas Radiožurnál a Divadlo Járy Cimrmana spolupracují na projektu „Půlstoletí s Cimrmanem“. Společně tak slaví nejen padesát let od chvíle, kdy jméno největšího českého génia poprvé zaznělo v Českém rozhlase, ale hlavně jubilejní padesátou sezonu legendárního divadelního souboru. Na společné zahájení sezóny DJC v Příchovicích přišly cca čtyři tisíce lidí. V dobročinné sbírce se podařilo vybrat přes 300.000 korun. Obrovský úspěch mělo hlasování o nejlepší cimrmanovskou hlášku. Projekt skokově zvýšil návštěvnost
webu a sociálních sítí. Přispěl k navýšení poslechovosti Radiožurnálu, který v aktuálním měření přeskočil Evropu 2 a je na třetím místě. Projekt Půlstoletí s Cimrmanem provázela rozsáhlá marketingová kampaň.

3. říjen 2016 - V Olomouci se konal festival Prix Bohemia Radio
V Olomouci se uskutečnil začátkem října tradiční festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio. Do soutěžních kategorií Drama a Dokument se přihlásilo několik desítek autorů. V rámci doprovodného programu se velkému zájmu těšily hudební akce, divadelní představení, odborné konference i seminář o investigativní žurnalistice. Příští ročník odstartuje 20. března 2017 s novou mezinárodní kategorií Reportáž. Na konání festivalu se podařilo získat grant 25.000 eur z visegrádského fondu.

XIV. ČRo se otevírá veřejnosti

8. červen 2016 - Český rozhlas se posluchačům otevřel v noci
Český rozhlas se v sobotu 11. června poprvé zapojil do projektu Pražská muzejní noc. Návštěvníkům zpřístupnil běžně nepřístupná studia, Galerii Vinohradská 12, studio Radia Wave a Reprezentační prodejnu Českého rozhlasu.

9. říjen 2016 - Český rozhlas otevřel dveře a nabídl hudební scénu v Balbínově ulici
Letošní Den otevřených dveří představil návštěvníkům rozhlasovou tvorbu a vysílání, připraven byl i doprovodný program a hudební vystoupení na scéně v Balbínově ulici v čele s Janou Kirschner.

XV. Zlepšujeme služby pro posluchače

2. listopad 2016 - Nové rádio Libereckého kraje – Český rozhlas Liberec začal vysílat 2. listopadu
Český rozhlas rozšiřuje své regionální vysílání – v Libereckém kraji začala vysílat 2. listopadu samostatná regionální stanice ČRo Liberec. ČRo Liberec nabízí posluchačům nové pořady – například Na cestách s Marcelou Augustovou nebo Minutku pro Rudu Pivrnce s Petrem Urbanem.

4. říjen 2016 - Český rozhlas posiluje svůj zpravodajský web. Jeho tým doplňují zkušení novináři
Redakce Zpravodajského webu Českého rozhlasu prochází zásadní personální obměnou. Do týmu, který má pozvednout web zpravy.rozhlas.cz, nastupují noví editoři i redaktoři. Stránky současně prošly faceliftem a redakce připravila unikátní sčítací aplikaci pro krajské a senátní volby. Nový zpravodajský web ČRo spustí v první polovině roku 2017.

14. listopad 2016 - Zelená vlna spustila nové call centrum a nabízí rychlejší a častější dopravní zpravodajství
Dopravní zpravodajství Českého rozhlasu Zelená vlna zahájilo provoz nového moderního call centra pro sběr dopravních informací s non-stop provozem. Zelená vlna tak přináší přesnější a rychlejší dopravní zpravodajství než doposud. Český rozhlas spustil také nový systém pro sběr, zpracování a vysílání dopravních informací a hledá nové dopravní zpravodaje. Spuštění nové Zelené vlny provázela rozsáhlá marketingová kampaň.

Stanice Plus se etablovala na rozhlasovém trhu
Plus se po svém vstupu na FM v loňském roce stal plnohodnotnou stanicí se 24 hodinovým vysíláním. Vhodně se doplňuje se zpravodajským Radiožurnálem a získal si stabilní základnu posluchačů, což dokazovala data výzkumu Radioprojekt v celém loňském roce.

XVI. Digitalizace

15. březen 2016 - Český rozhlas podpořil vznik Aliance na podporu digitálního vysílání (EDRA)
Přední evropští vysílatelé v Paříži založili Alianci na podporu digitálního vysílání EDRA (The European Digital Radio Alliance). Součástí nově vzniklého uskupení se stal i Český rozhlas. Cílem aliance je být jednotnou platformou, která hovoří srozumitelným jazykem jak směrem k výrobcům elektroniky či automobilů, tak i směrem k vládním a regulačním orgánům.

1. prosinec 2016 - Český rozhlas se připravuje na spuštění řádného digitálního vysílání
Na úspěšný projekt DAB Praha - dlouhodobý experiment digitálního rozhlasu z pražského vysílače Žižkov - navázal od 1. prosince nový experiment, který experimentální vysílání rozšíří i do Berouna. Současný projekt, který se stal vzorem i pro ostatní země v podobném stadiu rozvoje a který Český rozhlas realizuje ve spolupráci s Českými Radiokomunikacemi, tak vstupuje do další kvalitativní fáze.

Vážená paní předsedkyně, vážení páni místopředsedové, vážení členové Rady ČRo, přál bych si, aby se mi Vás po prostudování jak podkladu pro Výroční zprávu Rady ČRo o činnosti ČRo v roce 2016, tak po připomenutí si obsahu pravidelných měsíčních informací generálního ředitele a po pročtení výše uvedených milníků loňského roku podařilo přesvědčit, že se v průběhu mého ročního působení v roli generálního ředitele Českého rozhlasu podařilo naplnit řadu mých cílů, které jsem si na pomyslné startovní čáře dne 21. ledna 2016 předsevzal. Některé cíle se podařilo naplnit zcela, realizaci některých úkolů se podařilo v uplynulém roce alespoň zahájit. Některé pak čekají na jejich naplnění v roce letošním či nejpozději k 1. lednu 2018. Mezi takové cíle například uvádím:

- zveřejnění interaktivní podoby rozpočtu ČRo na webu ČRo (od 1. dubna 2017)
- vytvoření centrálního dispečinku výrobních a vysílacích pracovišť (od 1. ledna 2018)
- nová koncepce vzdělávání (od 1. září 2017)
- vznik Etického panelu (od 1. dubna 2017)
- spuštění samostatného vysílání ČRo Zlín (od 1. června 2017)
- spuštění samostatného vysílání ČRo Karlovy Vary (rok 2018)
- start nové podoby Zpravodajského webu (od 15. dubna 2017)
- vytvoření dlouhodobého finančního plánu ČRo 2018-2021 (od 1. listopadu 2017)

V závěru tohoto materiálu mi dovolte připomenout i některé klíčové personální změny, k nimž došlo v roce 2016, resp. v lednu 2017. Šlo například o změnu na postech ekonomického a správního ředitele, ředitele zpravodajství, ředitele výroby, ředitele personálního odboru, šéfredaktorů stanic Radiožurnál, Plus, Dvojka, Vltava, Rádio Junior, šéfredaktora zahraničního vysílání, dále o změnu na pozici vedoucího právního oddělení či odboru obchodu a rozhlasových poplatků.

S pozdravem

Mgr. René Z a v o r a l v. r.

autor je generálním ředitelem Českého rozhlasu