logo Facebook
i slova jsou činy

DAB, DAB+ ... je to opravdu současnost nebo dokonce budoucnost rozhlasového vysílání?

08. března 2017 15:00 / autor: Miroslav Pýcha

Každý den čtu na různých webech články a novinky o chystané digitalizaci rozhlasového vysílání. Technický pokrok nezastavíš, je ale technologie DAB tím řešením, které lze vnímat jako úžasnou světlou budoucnost rozhlasového vysílání? Postupně, jak častěji a častěji čtu téměř aktivisticky oslavné články o technologii DAB, mě napadá stále více otázek. K otevření diskuse na téma DAB, řekněme z jiného (dle mého názoru realističtějšího) pohledu, mě přimělo i nedávné svezení vozem nejmenované značky Škoda Superb, se zabudovaným autorádiem s tunerem DAB. Při ladění jsem si zvolil alternativní stanici Českého rozhlasu Wave v pásmu DAB a překvapil mě velmi nepříjemný, až plechově znějící zvuk. Tak toto má být tedy ta vyšší kvalita ptal jsem se sám sebe? Při přeladění zpět na pásmo FM byl však zvuk standardní a určitě výrazně lepší než ten ze stanice v DAB. Čím to je? Podotýkám, že nás v autě jelo více a nebyl to tedy jen můj soukromý pocit.
Pohledů na DAB je mnoho, názorů na její využití ještě víc. Co je však horší, o výhodách, resp. nevýhodách této technologie se hovoří jen málo. Lze se v podstatě dobrat jen těch aktivisticky oslavných článků na téma, kde se v Evropě pokouší spustit nějaký multiplex, resp. jak nadšení posluchači budou oslavovat příchod nového rozhlasového programu (aktuálně myslím např. nové rádio pro GAY komunitu). Co ale opravdu lze od vysílání v DAB očekávat? Jakou má přidanou hodnotu? Prahnou posluchači rádia v České republice po DAB?
Při zavádění každé nové technologie, by měl platit princip - nová technologie musí přinést výrazné zlepšení stávajícího stavu. Lepší technické řešení, tím i více možností, více radosti a užitku, zejména koncovým uživatelům. V tomto případě posluchačům.
U nás se vysílá v DAB již delší dobu. Aktuálně ve formě testu Českých radiokomunikací v Praze, resp. vysílání společností RTI a Teleko. Všem propagátorům DAB bych doporučoval, aby si pravidelně poslechli stanice v těchto multiplexech a porovnávali s poslechem na FM. Já osobně to tak dělám už minimálně 3 roky.
Komplexní polemika ohledně výhod či nevýhod DAB by zabrala desítky stran textu. Položím alespoň zásadní otázky. Odpovědi by měl hledat každý, kdo se touto problematikou zabývá. Zejména je potřeba hledat seriózní odpovědi dřív, než dojde k nevratným změnám vysílací legislativy. Aktuální stav v naší republice je totiž celkem absurdní. Vysílání všech rozhlasových stanic v pásmu FM by totiž mělo být ukončeno již v říjnu 2025. Datum vzniklo v minulosti jako úlitba provozovatelů, kteří chtěli prodloužit své licence. Za cenu přidělení tzv. transformační licence se všichni svorně zavázali přejít po tomto datu na digitální vysílání. Tehdy nikdo neřešil, co tento závazek bude znamenat. Nikdo neřešil, že se toto datum jednou přiblíží a co bude den poté. Tehdy opravdu byla prioritou jen aktuální potřeba vyřešit prodloužení licencí (s příslibem přechodu na DAB) Na úvahy co se stane po roce 2025 nebylo už tehdy dostatek času.
Dnes je sice rok 2025 ještě stále celkem daleko, ale nezadržitelně se blíží. Nejvyšší čas opravdu seriózně diskutovat o tom, proč a jak nastavit přechod rozhlasového vysílání na DAB, proč je nebo naopak není lepší FM, resp. jaké jsou možnosti dalšího rozhlasového vysílání po roce 2025. U nás je zvykem řešit vše na poslední chvíli. To se týkalo novel zákona o RTV vysílání v minulosti, stejné je to i dnes. Nikdo tu nemá jistotu, jak to s rozhlasem bude za nedlouho vypadat, jak a na co by se měl provozovatel, nebo posluchač připravit. Co nastane po datu 25.10.2025? Potřebujeme to vědět s předstihem, abychom mohli plánovat svá rozhodnutí, své investice a své podnikání. Jde o budoucnost rozhlasu, proto musíme znát i názory uživatelů – posluchačů. Napadá mě několik témat.

1) Kdo má opravdu zájem o DAB? Posluchači? Provozovatelé rádií? Perspektivní budoucí provozovatelé muliplexů? Či prodejci nové technologie?

2) Proč vlastně DAB? Co, resp. komu technologie DAB přináší? Jakou má přidanou hodnotu oproti vysílání v pásmu FM?

3) Jak je to s kvalitou poslechu v DAB? Jde opravdu o natolik kvalitativní posun oproti poslechu vysílání v pásmu FM?

4) Co a komu přináší DAB? Půjde opravdu o větší množství programů? Nebo o větší kvalitu programů?

5) Existuje aktuální potřeba, poptávka, či "hlad", po dalších rozhlasových programech? Je v současné době u nás malá nabídka rozhlasových program a stanic?

6) Jaká je dostatečná nabídka rozhlasových programů v jednom městě? Je málo 30 nebo 300 stanic?

7) Pokud bychom se opravdu měli dočkat desítek nových programů - kdo je bude vyrábět a produkovat? Nebudou to už jen automaty a samohrajky, resp. klony stanic velkých provozovatelů, které budou odbavovány automaticky z PC?

8) Kdo má zájem na ukončení vysílání v pásmu FM? Pásmo FM není perspektivně vyhrazeno pro jiné služby, je tedy potřeba uměle ukončit vysílání rozhlasu v tomto pásmu? A proč? Je třeba nutit provozovatele a posluchače k přechodu na jiný systém a s tím spojenou nutnost nákupu nových zařízení? Má zájem ukončit příjem v FM pásmu posluchač? Provozovatel nebo provozovatel multiplexu? Uvažuje se do budoucna o ponechání vysílání i v pásmu FM?

9) Proč dnes startují nové a nové stanice v pásmu AM, v pásmu, které se už dávno zdálo být zcela mrtvé? Bude ukončen úředně i provoz rozhlasu v pásmu AM, v pásmu, které je nesrovnatelně technicky zastaralejší a méně kvalitní, než pásmo FM, které by se mělo opustit? A proč vlastně posluchači poslouchají rozhlas ještě dnes v pásmu AM?

10) Aktuálně nejen Český rozhlas, ale i soukromí provozovatelé "dobudovávají" své FM sítě, investují do jejich rozvoje nemalé prostředky. To vše jenom proto, aby byl v roce 2025 ukončen provoz?

11) Jak je to se šířením, resp. možnostmi pokrytí signálem v pásmech FM a DAB? Šíří se lépe signál v pásmu VKV (87-108MHz) a nebo v pásmu DAB (III.TV pásmo)? Jak je to opravdu s technickými možnostmi pokrytí a šíření signálu? A jaký je rozdíl mezi příjmem za pohybu (v automobilu) a uvnitř budov. Jaká technologie je pro tyto účely vhodnější - FM nebo DAB?

12) Jak je to s cenami za technologie, za provoz a šíření rozhlasového signálu v pásmech FM a DAB? Co je pro koho levnější a co je opravdu výhodnější?

13) Jaký lze očekávat rozvoj jiných technologií? Jak na tom je DAB dnes, jak bude zítra, jak za 5 let v porovnání s jinými technickými možnostmi a technologiemi, např. 5G a pod.? Jaká je perspektiva v horizontu 5 - 10 let?

Toto je 13 témat, na které by měl hledat odpovědi každý, kdo se problematikou digitalizace zabývá. Otázek je jistě mnohem více. Pokusím se v dalších článcích postupně popsat jak to vidím já.

autor je provozovatel soukromých rozhlasových stanic
rádio COLOR a HEY