logo Facebook
i slova jsou činy

Antonín Staněk: Neschválení výročních zpráv by bylo politickým tlakem, který by mohl znamenat odvolání Rady České televize a nutnost volby rady nové

05. února 2019 13:00 / autor: Monitor

Poslanecká sněmovna si dala na čas, než se dostala k projednání Výročních zpráv České televize za rok 2016. K hlasování o zprávách se nedostala, protože hned u té první se rozjela dlouhá diskuse a jednání bylo přerušeno. Na Českých médiích přinášíme výběr z toho, co ve sněmovně 31. ledna zaznělo.


Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD): "Já bych chtěl úvodně jasně deklarovat a vyzvat všechny kolegy a kolegyně v Poslanecké sněmovně, aby tyto zprávy byly schváleny. Je totiž zřejmé, že neschválení výročních zpráv by bylo politickým tlakem, který by mohl znamenat odvolání Rady České televize a nutnost volby rady nové. A pro tento krok opravdu nevidím žádný důvod. Dle mého názoru Česká televize funguje dobře, plní svoji úlohu a hospodaří transparentně, což dokládají právě výroční zprávy, o kterých se dnes jedná.


Samozřejmě ani Česká televize a lidé v ní pracující nejsou bezchybní. Nemusí se mi líbit vše, co Česká televize dělá. Vnímám například problémy, které se řešily kolem dětského kanálu a jednostranných interpretací či vhodnosti obsahu nabízeného dětem. Jsem ale přesvědčen, že problémy, když se objeví, tak se je Česká televize snaží řešit a odstranit.


Co se týče financování České televize, považuji je za stabilní a zajištěné i na další roky. Není proto důvod měnit výši koncesionářských poplatků a toto téma rozhodně není tématem pro nejbližší dobu.


Česká televize i Český rozhlas jako veřejnoprávní média, hrají v dnešní společnosti důležitou roli. Patrně ještě větší než před několika lety, kdy ještě neexistovaly stovky jiných informačních i dezinformačních zdrojů, které se snaží tvářit jako objektivní zpravodajství. Žijeme v demokratické společnosti a já budu dělat vždy vše pro to, co je v mých silách, abychom v ní žili i nadále. Hodnoty, jako jsou nezávislost médií a svoboda slova, které právě veřejnoprávní média reprezentují, musíme ctít a chránit. Já doufám, že moji kolegové v Poslanecké sněmovně sdílejí obdobný názor. Výroční zprávy České televize schválíme a zamezíme tím snahám ohrožovat nezávislost naší veřejnoprávní televize.


Chtěl bych také upozornit skutečně na to, že zákon č. 483 o České televizi jasně dává do rukou rady právo jmenovat, odvolávat generálního ředitele, schvalovat rozpočet, kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních prostředků. Čili ta kritika, pakliže by měla být kritikou, by měla být směřována na radu, nikoliv na Českou televizi.


A na závěr. Zcela jistě se zde objeví taktický manévr o sloučení projednávání jednotlivých zpráv. Ten považuji za účelový. Jednotlivé zprávy jsou odlišné, minimálně dvě zprávy jsou o činnosti a dvě zprávy jsou o hospodaření. A jednak to nasvědčuje tomu, co jsem řekl na začátku - Vytvořit politický tlak na Českou televizi tím, že se například neschválí dvě zprávy a bude tady prostor pro to, aby při třetím projednávání třetí výroční zprávy se potenciálně vytvořil ten obrovský tlak na veřejnoprávní média. Já vás prosím, abychom zprávy, které jsou dnes projednávány, abychom je brali tak, jak bychom je brát měli, jako vyjádření toho, že Česká televize hospodaří transparentně, hospodaří v souladu s platnými zákony této země, a to vše dokládá příslušnými doklady.


Vážené kolegyně, vážení kolegové, nenechme se unášet opravdu jinými zájmy než jen těmi racionálními. "