logo Facebook
i slova jsou činy

Luboš Beniak: Česká televize buď bude muset změnit rozsah služby anebo se bude muset změnit její financování

16. března 2019 05:00 / autor: Jan Mrzena

Na středeční schůzi rady informoval generální ředitel Petr Dvořák o valné hromadě Asociace režiséru, scenáristů a dramaturgů, „Zástupci vedení České televize, seznámili účastníky se současným stavem a střednědobým výhledem financování televize a programovou poptávkou zejména v oblasti dokumentu a dramatiky. Prezentována byla také dohoda s vedením ARAS o úpravě sazebníků pro scénáristy a režiséry a další postup při revizi modelu výpočtu autorských odměn.“ Petr Dvořák také shrnul vysílání o cestě premiéra Andreje Babiše do Spojených států, „Kromě stálého zpravodaje Davida Miřejovského vyslala Česká televize do USA dva speciální zpravodajské týmy vedené dvěma bývalými americkými zpravodaji - Michalem Kubalem a Martinem Řezníčkem. Schůzce premiéra Andreje Babiše s americkým prezidentem Donaldem Trumpem věnovala ČT24 ve čtvrtek večer více než čtyřhodinový speciál. Přímý přenos z Washingtonu proložený rozhovory s exkluzivními hosty, živě vysílanou tiskovou konferencí i pietním aktem u pomníku T. G. Masaryka oslovil bezmála milion diváků.“

Radní se poté seznámil s neauditovanými výsledky hospodaření České televize v roce 2018. Výnosy i náklady dosáhly 6 560 milionu Kč. To je částka o 400 milionu Kč nižší, než předpokládal schválený rozpočet. Úsporu v nákladech dosáhla televize v zejména oblasti výrobního úkolu (144 milionů) provozních a režijních nákladů (97 milionů) a odpisů (139 milionů). Tradičně televize nezrealizovala plánované investice. Výnosy byly přiměřeně sníženy nečerpáním prostředků z Fondu televizních poplatků (o 335 milionů), televize nenaplnila plánované výnosy z podnikatelské činnosti (o 74 milionů). Vzhledem ke změnám v okolnostech, které ovlivňují hospodaření i činnost České televize očekává radní Luboš Beniak aktualizaci Dlouhodobých plánů strategického rozvoje. Vedení televize by je mělo předložit do léta.

„I pro laika je patrné, že rozpočet České televize se posouvá z kategorie sedm miliard do kategorie šest a půl miliardy,“ zdůraznil Luboš Beniak, „Oproti minulým letům začíná ožívat inflace a některé specifické náklady se zvyšují mnohem rychleji než před dvěma lety, třeba mzdy. Poplatky zůstávají ve stejné výší, model financování zůstává zafixovaný v nominálním měsíčním poplatku 135 korun. Ta situace, kdy Česká televize buď bude muset změnit rozsah služby, kterou poskytuje, to znamená způsob vysílání, počet kanálů, skladbu programu a tak dále. Anebo se bude muset financování nějakým způsobem změnit. Toto rozhodnutí je blíž, než jsme si před rokem mysleli.“

„Předpokládám, že přesně tu debatu povedeme před vlastním schválením dlouhodobých plánů. Plány budou muset tuhle skutečnost samozřejmě reflektovat,“ reagoval Petr Dvořák a dodal, „budeme muset vědět, které varianty televize zvolí v případě, že se nic nezmění. My budeme počítat i s tím, že budeme plánovat nějakou změnu. Abychom tu změnu mohli chtít, tak ji budeme muset argumentovat, budeme ji muset vysvětlit.“

Příští jednání rady se uskuteční 27. března.