logo Facebook
i slova jsou činy

Jan Bednář: ČESKÁ TELEVIZE NENADRŽUJE ŽÁDNÉ POLITICKÉ STRANĚ, ANI ŽÁDNOU NEUTISKUJE

25. března 2019 05:00 / autor: Jan Mrzena

Rada České televize je pod tlakem. V únorovém rozhovoru pro Parlamentní listy předseda volebního výboru Poslanecké sněmovny Stanislav Berkovec mimo jiné řekl: "...Rada ČT ve svých výročních zprávách Poslaneckou sněmovnu přesvědčuje, že Česká televize je ve vynikající ekonomické kondici, vyrábí stále více a kvalitněji, investuje uvážlivě, hospodaří vyrovnaně a transparentně, takže zřejmě žádné zvyšování poplatků nehrozí. Na druhé straně je ale pravda, že mnozí mají o těchto tvrzeních Rady ČT velké pochybnosti." Podobně se veřejně vyjádřil i v tomto týdnu. „Pan předseda Berkovec si v tom rozhovoru trochu stěžoval i na komunikaci s Radou České televize,“ reagoval předseda rady Jan Bednář. „Já tu komunikaci za sebe nijak nechci omezovat a kdykoliv jsem byl pozván na volební výbor, tak jsem se dostavil…Ale jinak jsem otevřený k jakékoliv diskusi a nevidím v tom žádný problém.“

Ohledně hospodaření vnímá Jan Bednář kondici České televize jako dobrou. „Ovšem poplatky byly naposledy zvýšeny už více než před deseti lety, takže je jasné, že financování televize bude jednou opět na stole,“ shrnul předseda rady a dodal, „ceny se zvyšují, náklady rostou a ubývá de facto počet poplatníků. Takže ten rozpočet se vlastně zmenšuje. Narůstají činnosti, máme nové kanály, Déčko, Art, které v té době nebyly. Takže jednoho dne na to přijde čas.“ Financování však souvisí i s požadavkem na službu, kterou má televize zabezpečit.

V poslanecké sněmovně jsou zaparkovány už čtyři výroční zprávy a tento týden dorazí pátá. Ty čtyři volební výbor doporučil ke schválení, ale sněmovna se k nim, až na jednu výjimku, vůbec nedostala. Na konci ledna dvě hodiny poslanci poprvé na plénu ventilovali své názory na Českou televizi při diskusi o její činnosti v roce 2016. Bod ale nakonec nedokončili. „Pro mě to není komfortní situace. Já bych byl rád, aby Poslanecká sněmovna se odhodlala ty zprávy projednat a odhlasovat a aby je vzala na vědomí. Je v zájmu Rady České televize, aby věci byly vyřízeny,“ popsal Jan Bednář. „To, že se tam zprávy hromadí, je pro nás nepříjemné. Mohlo by se to chápat jako určitý nátlak na radu.“

Václav Klaus ml. v říjnu rozjel kritiku reportáže Školáci Palestině“ ve Zprávičkách na Déčku, tehdy řekl např. „Déčko porušuje politickou neutralitu a vykazuje snahu o politickou indoktrinaci dětí“. Poté, co Rada pro rozhlasové a televizní vysílání kvůli této reportáži upozornila Českou televizi na porušení zákona, kolotoč diskusí o minutové reportáži skončila až 19. března na volebním výboru. Co se tam odehrálo? Proč právě tato reportáž tolik zaměstnala politiky i obě rady? „Nemohu souhlasit se stanoviskem, které opakoval poslanec Václav Klaus ml. Jsem přesvědčen, že k žádné indoktrinaci nedošlo a nemohlo dojít. Děti v České republice nežijí v izolaci, aby je mohla jedna nepřesnost ve zpravodajství nějakým způsobem indoktrinovat,“ zdůraznil Jan Bednář. Ovšem chybu při zpracování oné reportáž a zařazení do vysílání vnímal. Podrobně také vysvětlil, jak k chybě došlo i co televize dělá, aby k podobné situaci nedošlo.

Rada dokončila Výroční zprávu o činnosti ČT za minulý rok. Další otázky tedy směřovaly také k aktuální kondici České televize očima předsedy kontrolního orgánu. „Pro politiky je vždycky zajímavé, jestli je veřejnoprávní televize politicky ohýbána. Náš pan prezident Zeman řekl vícekrát v minulosti, že Česká televize je televizí TOP 09 a podobně,“ řekl Jan Bednář a dodal, „nic takového nevyplývá z těch analýz, které máme k dispozici. Můžeme říct s klidným svědomím, že Česká televize nenadržuje žádné politické straně, ani žádnou neutiskuje.“

Celý exkluzivní rozhovor Jana Mrzeny s předsedou Rady České televize Janem Bednářem na Českých médiích otevřete zde!