logo Facebook
i slova jsou činy

Vojtěch Filip: DOPŘEDU DEKLARUJEME, ŽE NEPODPOŘÍME VYSÍLACÍ ZPRÁVU ČT ZA ROK 2017

18. dubna 2019 13:00 / autor: Jan Mrzena

V Poslanecké sněmovně je zaparkováno pět výročních zpráv České televize. Při projednávání na plénu první z nich měl zásadní kritické připomínky poslanec KSČM Jiří Valenta. Nutno dodat, že připomínky k České televizi má KSČM dlouhodobě. Nejde tedy o něco nového, co by spadlo z nebe v současné politické konstelaci. „KSČM podporuje duální systém, to znamená veřejnoprávní média (nikoliv státní) a vedle toho soukromá média, tedy systém, který tady existuje,“ řekl předseda Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěch Filip. „Jiří Valenta je koncesionář, který platí každý měsíc poplatek České televizi, Českému rozhlasu a má tedy právo se zabývat tím, jako každý jiný koncesionář, co se za ty peníze v České televizi odehrává. Jako poslanec má také to právo, protože svým způsobem odpovídá (byť jedním hlasem) za to, kdo je zvolen do Rady České televize. Jeho kritika se týkala roku 2017, protože tam je v té zprávě popsáno, že KSČM neměla stejné podmínky pro vystupování ve veřejnoprávním médiu. Pro KSČM pořád platí ústavní článek číslo 5 – politický systém je založen na svobodné soutěži politických stran.“

Rady Českého rozhlasu a České televize jsou podle Vojtěcha Filipa neprůhledné, „My smíme volit jenom toho, koho navrhnou různé zapsané spolky. A to já nepovažuju za správné. Jestliže je systém založen na svobodné soutěži politický stran, tak je potřeba, abychom se začali zabývat tím, že rada bude průhledně zvolena. To znamená, že tam budou zástupci, které navrhnou politické strany, které jsou ve sněmovně. Těch může být třeba polovina (teď je ve sněmovně devět stran, tak například devět) a bude to otevřeně za politickou stranu a bude tam jasná odpovědnost,“ popsal Vojtěch Filip představu KSČM o změně volby televizních a rozhlasových radních a dodal, „nechť tu druhou polovinu navrhnou občanská sdružení a bude jasné, kdo je nominuje a kdo za ně nese odpovědnost.“

Jak by měl vypadat kontrolní systém ČT a ČRo? Má podle komunistů spadat hospodaření pod NKÚ? Co ve vysílání České televize komunisté chválí a co je pro ně problém? Chce Vojtěch Filip otevřít zákon o České televizi?

„Dopředu deklarujeme, že nepodpoříme vysílací zprávu za rok 2017. Nemáme problém se zprávou o hospodaření, protože vnímáme, že rozpočet byl dodržen. Tam budeme hlasovat pro, takže nemusí mít strach Česká televize, že bychom snad usilovali o nějakou vzpouru proti veřejnoprávním médiím,“ prohlásil Vojtěch Filip, „usilujeme o to, aby princip veřejné služby tady byl naplněn. A tak, jako všichni vědí, kolik berou poslanci, senátoři a členové vlády, tak, aby alespoň ty základní poměry v televizi byly známy. To znamená například průměrný plat redaktorů, průměrný plat managementu…“

Vojtěch Filip není spokojen s prací minulé sněmovny, protože nestihla projednat starší výroční zprávy nejen České televize, ale i dalších zásadních institucí a velké množství rozdělaných zákonů. Zvažuje proto potřebu změn v jednacím řádu sněmovny.

Jak vnímají komunisté nadnárodní mediální kauzy, které budou součástí volební kampaně do Evropského parlamentu (nekonečný Brexit, migrace, vícerychlostní Evropa, pozice Visegrádu…ale třeba i otázka tzv. digitální bezpečnosti aneb Huawei, směrnice o autorském právu)? „Nekompetentnost, neschopnost Evropské komise včas reagovat zásadní problémy, například migraci, byla úplně neuvěřitelná. Poslední projev pana Junckera, kterým obvinil bývalého britského premiéra Davida Camerona z toho, že zavinil brexit, považuju za výkřik toho, kdo se chce zbavit své odpovědnosti. Nebyl to David Cameron, kdo spustil referendum o brexitu, ale byla to Evropská komise v čele s Jean-Claude Junckerem, která zavinila to, že lidé nevěří Evropské komisi, že nevěří v tom, že je to unie národních států. Stále více si uvědomují, že nechtějí poslouchat příkazy, které s občany nikdo neprojednává,“ uvedl Vojtěch Filip.

Letos uplyne třicet let od sametové revoluce. I Vojtěch Filip pro Česká média připojil osobní vzpomínky na listopad 89.

Celý rozhovor Jana Mrzeny s předsedou Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěchem Filipem můžete shlédnout zde!