logo Facebook
i slova jsou činy

Světový den svobody tisku

03. května 2019 09:00 / autor: Monitor

V pátek 3. května 2019 si jako každý rok připomeneme Světový den svobody tisku. Tradice Světového dne svobody tisku byla založena v roce 1991 Organizací spojených národů. Měl připomínat skutečnost, že na mnoha místech světa svoboda slova není zcela běžnou součástí života místních obyvatel. Naplňování Všeobecné deklarace lidských práv včetně svobody tisku a práva na šíření informací není samozřejmostí. Je proto potřeba o ni všude pečovat nebo ji dokonce bránit. Každoročně si také připomínáme ty novináře, kteří při plnění svého poslání zahynuli nebo jsou pro své názory vězněni.

Z globálního hlediska se situace v oblasti tisku a bezpečnosti pracovníků médií v posledních letech nelepší. Nejnovější statistiky ukazují spíše na zhoršování situace. Podle statistických údajů UNESCO zahynulo za posledních 25 let celkem 1.324 novinářů. Jen za rok 2018 má novinářské řemeslo 99 obětí. To představuje meziroční nárůst o 19 zabitých žurnalistů, oproti roku 2017. Od počátku roku 2019 bylo podle údajů UNESCO zabito při výkonu práce nebo v souvislosti s ní dalších 15 novinářů. Největší počet obětí pochází samozřejmě z válečných oblastí Sýrie, Iráku či Afghánistánu, ale nebezpečné jsou pro novináře i jiné země. Za posledních 25 let bylo například v Mexiku zabito celkem 105 novinářů a na Filipínách 100 žurnalistů. Zvláště alarmující pak je skutečnost, že většina trestných činů spáchaných proti novinářům zůstává nepotrestána. Příkladem může být vražda slovenského novináře Jána Kuciaka, kde i přes výrazný pokrok ve vyšetřování až do dnešního dne nebyla vina možných pachatelů dosud hodnověrně dokázána a viník nebyl odsouzen.

Mimo vraždy a násilné činy spáchané na novinářích je dalším nebezpečím, na které je třeba při příležitosti Světového dne svobody tisku upozornit, vysoký počet novinářů, kteří jsou za svoji práci vězněni nebo jinak trestně stíháni. Podle nejnovějších údajů jejich počet dlouhodobě neklesá. Jak ukazuje například nedávno zveřejněná zpráva mezinárodní organizace Reportéři bez hranic (RSF), vnímají sami mediální profesionálové v řadě zemí svou aktuální situaci naopak tak, že se zhoršuje celkové politické prostředí pro jejich práci. To se týká nejen České republiky, jejíž postavení v hodnocení RSF pokleslo, ale také například Spojených států a především řady okolních středoevropských zemí, což může mít důsledky i pro další vývoj tuzemských podmínek. Zhoršování podmínek práce novinářů může nabývat různých forem. Může se jednat o dehonestující výroky některých politiků vůči konkrétním novinářům, selekci jednotlivých médií při poskytování důležitých informací nebo znevažování profesionality, kvality a objektivnosti práce novinářů jako celku. Důsledkem je potom snižování společenského významu vydavatelů periodického tisku a poskytovatelů kvalitního a důvěryhodného zpravodajství. To je také jeden z důvodů, proč by zaměření akcí k letošnímu Světovému dni svobody tisku mělo být vyjádřeno heslem „Media pro demokracii: Žurnalistika a volby v časech dezinformací“.

Letošní Světový den svobody tisku organizuje světová organizace UNESCO jako součást kampaně „Defend Journalism – Braňte žurnalistiku“ a upozorňuje na to, že svobodný, pluralitní, kvalitní a profesionálně připravovaný mediální obsah neohrožují jen násilí a politické omezování novinářů při výkonu jejich práce.

Příčinou jsou také zhoršující se ekonomické podmínky jednotlivých vydavatelství způsobené poklesem tradičních výnosů z inzerce či záplava neověřených, zkreslených, tendenčních nebo nenávistných sdělení, která stále více zaplňují mediální prostor. Jedná se o vlivy, jimž by měla být ze strany politiků, veřejnosti ale především samotných médií věnována potřebná pozornost, stejně jako je tomu v případě násilí páchaného na novinářích.

„Unie vydavatelů jako profesní organizace vydavatelů novin a časopisů v České republice při příležitosti Světového dne svobody tisku zdůrazňuje, že nejefektivnějším prostředkem, jak bránit žurnalistiku a čelit informačním hrozbám v online prostředí, je vytváření podmínek pro dlouhodobý a udržitelný rozvoj vydavatelů tisku, kteří na své náklady vytváří kvalitní, profesionální, důvěryhodný, pluralitní a různorodý obsah. Toho si musí být vědomi všichni zodpovědní politici a brát tuto podmínku v úvahu při všech krocích, které by mohly na mediálním trhu negativně ovlivnit postavení vydavatelů,“ uvedl ke Světovému dni svobody tisku 2019 výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach.

Přehled akcí pořádaných ke Světovému dni svobody tisku a různé materiály včetně projevu generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese a Michelle Bacheletové, vysoké komisařky OSN pro lidská práva jsou k dispozici na webové stránce UNESCO https://en.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday.

V České republice se před Světovým dnem svobody tisku uskuteční 2. května například Novinářské fórum 2019 a budou předány Novinářské ceny.

V letošním roce si téma svobody tisku připomeneme v mezinárodním měřítku ještě při příležitosti dalších dvou významných dnů, kterými budou 28. září 2019 Mezinárodní den všeobecného přístupu k informacím a
2. listopadu 2019 Mezinárodní den k ukončení beztrestnosti za zločiny proti novinářům pořádaný také organizací UNESCO.