logo Facebook
i slova jsou činy

Unie vydavatelů: celkový zásah tisku je téměř 8 milionů obyvatel ČR

15. května 2019 05:00 / autor: Jan Mrzena

Včera zveřejnila Unie vydavatelů výsledky MEDIA PROJEKTU za 4. čtvrtletí 2018 a 1. čtvrtletí 2019. Počet čtenářů na vydání narostl ve srovnání s výsledky za 2. pololetí roku 2018 u 8 deníků z celkového počtu 10 titulů. Stejně tak u suplementů došlo k nárůstu čtenářů u 13 titulů z 18, také o 72 časopisů byl zaznamenán větší zájem, přičemž u 32 časopisů počet čtenářů poklesl.

„Výstupy MEDIA PROJEKTU potvrzují, že tisk zůstává i nadále velice silným médiem, jehož prostřednictvím je možné inzertně zasáhnout prakticky celou populaci České republiky v široké věkové skupině od 12 do 79 let. Tiskové tituly ve sledovaném období zasáhly na 87% měřené populace,“ uvedl ke zveřejněným datům výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach.

Deníky a jejich přílohy oslovily celkem 67 % populace, alespoň jeden časopis přečte 80 % lidí ve věku 12 – 79 let, tj. absolutně 7 mil. osob. Celková čtenost všech tiskových titulů na vydání dosahuje téměř 73 % sledované populace, čtenost na vydání deníků a jejich příloh je téměř 47 %, čtenost časopisů na vydání je bezmála 63 %.

Mezi deníky se pořadí dlouhodobě nemění. Nejčtenějším celostátním je Blesk (910 tisíc na vydání), následují MF DNES (548 tisíc) a Právo (237 tisíc). Celková čtenost titulů sítě Deník dosáhla 517 tisíc čtenářů. Nejvíc čtenářů mají Deníky ve východních Čechách a v Moravskoslezském kraji (86 tisíc). Velký zájem je stále o deník Metro, který je zdarma (514 tisíc). Nejčtenějším novinovým suplementem byl Blesk magazín TV (1 124 tisíc), následuje TV magazín vkládaný do Deníků (829 tisíc) a Magazín DNES + TV (589 tisíc). I další specializované suplementy DNES dosahují trvale vysokých čísel.

Z prodávaných časopisů vykázaly největší počet čtenářů tituly Nedělní Blesk (466 tisíc), TV max (442 tisíc) a Rytmus života (433 tisíc). Časopisem s největším počtem čtenářů je bezplatný 5plus2 (825 tisíc).

Největší zásah inzertní sítě (na jedno vydání) má mediální skupina MAFRA (3 598 tisíc), následují CZECH NEWS CENTER (3 366 tisíc) a VLTAVA LABE MEDIA (2 627 tisíc).