logo Facebook
i slova jsou činy

Déčko spolupracuje s odborníky z oblasti tvorby i péče o děti

25. června 2019 05:00 / autor: Jan Mrzena

Dětský program České televize má za sebou téměř šest let vysílání. Mezi televizemi, které v České republice vysílají pro děti, i mezi dětskými televizními kanály, je od svého vzniku dominantní. Déčko v roce 2018 si alespoň na 3 minuty kontinuálně pustilo v průměru 241 tisíc dětí ve věku 4-12 let denně. Celodenní výkon v roce 2018 v uvedené cílovce dosáhl 26,46% podílu na sledovanosti, přičemž u dětí mladších (4-9 let) to bylo dokonce 32,14%. Déčko udrželo třetí pozici mezi dětskými kanály evropských veřejnoprávních televizí.

Program je složený z vlastní premiérové i reprízové tvorby a z nakoupených formátů – pořadů. Vlastní výroba (včetně koprodukcí) pokryla v minulém roce 31% vysílací plochy, akvizice zahraniční 67% a akvizice domácí 2%. Téměř pětina vysílání Déčka patřila v roce 2018 premiérám – jejich rozsah je dán zejména finančními možnostmi České televize.

Už od svého narození spolupracuje Déčko s odborníky z oblasti tvorby a péče o děti. Pracovní skupina Déčkolegium sdružuje 33 osobností – například tvůrci loutkových filmů Jan Balej, Lucie Štamfestová, režiséři Karel Smyczek, Jiří Strach a Jiří Svoboda, programová ředitelka MFF Zlín Markéta Pášmová,  ředitel divadla Minor Zdeněk Pecháček, ředitel Techmanie Vlastimil Volák, školský ombudsman a ředitel ankety Zlatý Ámos Slávek Hrzal, vedoucí výzkumu Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Miroslav Bocan, koordinátorka Národního parlamentu dětí a mládeže Jana Votavová, psychiatr Jan Cimický spolu s dalšími psychology (dětskými), docent Katedry mediálních studií  a žurnalistiky FSS Masarykovy Univerzity David Šmahel, popularizátorka bezpečného internetu Lenka Eckertová, ředitelka České asociace science center Kateřina Chábová, dále také Jan Jirák (vedoucí Katedry mediálních studií Metropolitní univerzity, a profesor FSV UK) a Anna Ševčíková (Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny na FSV MU). Déčko spolupracuje i s experty z MŠMT, se science centry a dalšími státními i nestátními organizacemi, ale i s mezinárodními organizacemi jako je EBU nebo ECFA (European Children´s Film Association).

Déčko se ovšem v minulém roce dostalo pod palbu kritiky za reportáž „Školáci v Palestině“, kterou odvysílalo ve Zprávičkách 8. září. Reportáž řešil volební výbor, RRTV kvůli ní upozornila ČT na porušení zákona. Televize pochybení uznala a vysvětlila i to, jak chyba vznikla. Reportáž byla přebrána z výměnné sítě EBU, vyrobila ji neevropská veřejnoprávní televize a text vznikl „prostým překladem“ bez změn, které vyžaduje naše vnímání tématu. Díky reportáži však vznikla celkem rozsáhlá diskuse o tom, jestli a jak vysílat zprávy pro dětského diváka. Dokonce RRTV svou letošní zlínskou konferenci věnovala právě tomuto zásadnímu tématu – dítě jako konzument zpravodajského obsahu.