logo Facebook
i slova jsou činy

Jan Bednář: Prakticky v celé Evropě se poplatky valorizují s ohledem na vývoj inflace

30. června 2019 13:00 / autor: Monitor

Senát využil jednání o petici "Braňme média veřejné služby" k veřejnému slyšení mnoha zainteresovaných. Předseda Rady České televize Jan Bednář řekl:

"Chtěl bych se krátce zmínit o tom, jak by bylo možné podpořit, posílit nebo zabezpečit nezávislost médií veřejné služby do budoucna v ČR. Nezávislost, já to vidím tak, že se to dělí na dvě takové části. Tou první je finanční nebo ekonomická nezávislost médií, která je určitou základní podmínkou pro to, aby byly nezávislé, a pak je ta institucionální nebo politická, redakční nezávislost.

K té finanční nezávislosti bych chtěl říci, že v zásadě ten systém je nastaven dobře, máme v ČR rozhlasové a televizní poplatky, ty představují rozhodující část příjmů médií veřejné služby. U ČT je to 90 % příjmů České televize, představují televizní poplatky. Pouze 10 % jsou příjmy z reklamy nebo z prodeje různých výrobků.

To si myslím, že je velmi správně, ale co chybí, co nemáme na rozdíl od mnoha evropských zemí, je indexace těchto televizních a rozhlasových poplatků. Prakticky v celé Evropě tato indexace existuje, to znamená, že se poplatky pravidelně valorizují, s ohledem na vývoj inflace. Děje se to v mnoha zemích každý rok, kde se každý rok přepočítávají ty poplatky, někde to je po 2 letech, někde to je po 4 letech, např. v Německu je to po 4 letech. To znamená, že vždycky jednou za 4 roky zasedne v Německu příslušná odborná komise, která spočítá, kolik byla ta inflace za to uplynulé období, stanoví prostě návrh na to, jak by ty poplatky nově měly vypadat. Takováto pravidelná valorizace v ČT neexistuje. Tím se dostáváme vždycky do těžko řešitelné situace, že jednou za 10, za 15 let vlastně ta média už nemají dostatek prostředků na to, aby vůbec mohla normálně fungovat, musejí různě omezovat služby. Myslím si, že je to velká škoda, že by to takto nemělo být. To je ta finanční nebo ekonomická nezávislost, která si myslím, že je základní podmínkou pro tu nezávislost médií veřejné služby.

Pak tady byla zmíněna ta institucionální. Já osobně si myslím, že ten návrh, že by se do té volby členů rad nějakým způsobem zapojil Senát, já bych to podporoval, myslím si, že by to bylo velmi rozumné, protože podívejte se, Poslanecká sněmovna se proměňuje každé 4 roky dost radikálně, jsou nové volby a je úplně nová většina politická v Poslanecké sněmovně. Zatímco Senát má, řekl bych, dlouhodobě mnohem stabilnější politické složení, ty změny nejsou tak dramatické. To je velmi důležité, aby v těch radách byla situace stabilní, aby se ty rady neměnily příliš ve svých názorech a pohledech na tu mediální scénu, tak si myslím, že by to velmi prospělo, kdyby polovinu nebo určitou část těch členů těch mediálních rad volil Senát. Ty rady by byly stabilnější a prostě lépe by plnily tu svoji funkci. Myslím si, to je můj názor, že Senát vždycky je považován za jakousi ústavní pojistku demokracie, že by ji mohl a měl hrát i v této oblasti."