logo Facebook
i slova jsou činy

Rada ČRo vystřelila od boku: Český rozhlas porušil kodex

04. července 2019 13:00 / autor: Jan Mrzena

Rada se na červnové schůzi po delší době shodla na tom, že Český rozhlas porušil kodex. Bez hlubší analýzy konstatovala, že stížnost posluchače Miloše Sapáka týkající se pořadu Diskuze u kulatého stolu (5. května na ČRo Plus) poukázala na špatnou práci moderátora. Proti usnesení hlasoval místopředseda Jiří Vejvoda. „Konkrétně v odstavci 7.1, který říká, že Český rozhlas dbá, aby hlavní názorové proudy sporu dostaly rovnoměrný prostor k vyjádření. Pokud to není možné zajistit, musí roli kvalifikovaného oponenta sehrát moderátor nebo jím pozvaný host, především uváděním protikladných argumentů nezastoupených v diskusi. Dále pak v odstavci 7.4, kde se píše, že moderátoři diskusních pořadů Českého rozhlasu jsou povinni zachovávat nestrannost. Posluchač by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký zaujímají postoj k probíranému problému nebo k diskutujícím. Moderátoři vždy usilují o otevřenou výměnu názorů mezi pozvanými diskutujícími, současně však dbají na dodržování pravidel čestně vedené diskuse,“ vysvětlila rada své stanovisko.

V pořadu Ondřeje Konráda kritizovali dotázaní komentátoři členy vlády a víceméně se na kritice všichni shodli. „Členové vlády se nemohli vyjádřit. Všichni pěkně souzněli. Kde byla vyváženost? Proč tam nebyl někdo s jiným názorem? … Nejlepší byl konec, kde se zkritizoval ministr kultury za odvolání pana Fajta. Toto není pořad veřejnoprávního rozhlasu ale bulváru,“ uvedl ve stížnosti posluchač Miloš Sapák.

Radní ke stížnosti dostali vyjádření ředitele zpravodajství Jana Pokorného, ale neztotožnili se s ním. V odpovědi Miloši Sapákovi předsedkyně Hana Dohnálková napsala, „Rada Českého rozhlasu se domnívá, že ve zmíněném pořadu došlo k porušení Kodexu Českého rozhlasu ze strany moderátora Ondřeje Konráda. K porušení Kodexu došlo na konci pořadu, v pasáži, kterou Vy explicitně zmiňujete. Jeden z diskutujících – Petr Honzejk – prohlásil: „...když proti sobě na jednu stranu postavíte pět tisíc osobností české kultury, 38 šéfů renomovaných světových galerií, a na druhou stranu ministra s vizáží a vyjadřováním okresního tajemníka z 80. let, tak je jasné, že Antonín Staněk netahá za delší konec provazu.“ Na tyto výroky navazuje další z diskutujících Daniel Kroupa rovněž kritikou ministra i ČSSD. Moderátor pořadu podle našeho názoru adekvátně nezareagoval na naprosto neomalené a zesměšňující výroky pana Honzejka vůči ministrovi Staňkovi a rovněž nezaujal pozici kvalifikovaného oponenta.“ Rada před několika dny zadala nezávislou odbornou analýzu na téma vybraných pořadů stanice ČRo Plus. Mezi ně patří i Názory, argumenty. Analýza bude zveřejněna pravděpodobně v září letošního roku. Dále si zadala analýzu týkající se přímo Vámi kritizovaného pořadu,“ napsala posluchači Hana Dohnálková.

Rada v době, kdy byl jejím členem Petr Šafařík, konstatovala porušení kodexu poměrně často. Od té doby se však ke kodexu skoro nevracela. Na červnové schůzi udělala výjimku. Svou praxi však nezměnila – k závažnému konstatování (porušení kodexu má mít pracovně právní důsledky) neměla žádný hlubší rozbor. Radní si tak otevřeli dveře ke snížení odměny pro generálního ředitele René Zavorala, který ovšem na červnové schůzi z pracovních důvodů nebyl přítomen.

K pracovně právnímu postihu moderátora Ondřeje Konráda by dojít nemělo. Ve vyjádření ředitele zpravodajství Jana Pokorného byly shrnuty zásadní argumenty: „Nedělní pořad Českého rozhlasu Plus Názory a argumenty je debatou komentátorů nad událostmi týdne. Politiky do něj nezveme, pro ty jsou vyhrazeny jiné pořady na této stanici. Komentátoři mají různé názory na události týdne a dopředu je nezjišťujeme, diskuse je zcela svobodná. Snažíme se do našeho pořadu zvát různorodé osobnosti komentátorů z prestižních českých médií, v duchu názvu pořadu Názory a argumenty a jeho hlavního hesla Události a názory. Protože jde o spolupracovníky externí, záleží také na jejich časových možnostech. Pokud Vám nějaká komentátorská osobnost v pořadu chybí, napište nám tip a my ji rádi pozveme.“ Podle zákona má být totiž vysílání vyvážené ve svém celku. Nikoliv v jednotlivých pořadech. To se stanici mluveného slova dlouhodobě dodržovat daří. A kodex z toho zákona vychází.