logo Facebook
i slova jsou činy

Jan Hrnčíř: Schválení výročních zpráv znamená pokračování hospodářských problémů České televize a vynucení potřeby zvýšení koncesionářských poplatků

19. července 2019 13:00 / autor: Monitor

Diskuse o České televizi se ve sněmovně minulý čtvrtek protáhla. Další poslancem, který si připravil projev na podporu názorů svého předsedy Tomio Okamury, byl Jan Hrnčíř (SPD). Poté čas pro jednání o výročních zprávách České televize vypršel. Diskuse byla přerušena, na hlasování o zprávách nedošlo: "Z našich veřejnoprávních médií se postupně vytrácí nestranné zpravodajství. Redaktoři často zaměňují zprávy za komentáře, probíhá selekce politicky přijatelných témat, politicky nekorektní komentáře se zpravidla neobjeví a když, tak pouze jednou.

Jakoby už objektivitu od současných médií ani nikdo neočekával. Opakuje se neustále mantra o nezávislosti, o jejímž obsahu už málokdo přemýšlí. Nikoho by ani nenapadlo uvažovat o nezávislosti v případě soukromých médií. V případě médií veřejnoprávních však máme falešný pocit, že patří všemu lidu a že jeho zájmy také hájí, protože prý poskytuje veřejnou službu. Právě neuchopitelnost pojmu veřejná služba pak vytváří prostor pro různé vlivové skupiny s cílem upevňovat si svoji politickou moc. Tato falešná představa, že média, která vlastně patří všem, musí být automaticky nezávislá a objektivní, jim pak poskytuje výhodnou obrannou pozici kdykoliv, kdy se někdo pokusí rozkrýt vazby a politické cíle těchto skupin.


Jejich volání po mobilizaci veřejnosti na obranu nezávislosti veřejnoprávních médií je tedy pouhým voláním na obranu jejich vlastního politického vlivu. Nejinak tomu je i v případě České televize. Česká televize funguje jako podpůrný propagační nástroj pro současný mainstreamový politický diskurz. Vytváří svoji vlastní politickou agendu a prohlubuje si tak svůj politický vliv. Není odpovědná žádnému voliči a je kontrolována pouze mediální radou. Opravdu chceme takovou Českou televizi, která provádí soustavnou, cílevědomou ideovou masáž a vystavuje propagandě i malé děti? Některé pořady dětského kanálu ČT Déčko jsou totiž sociálním inženýrstvím přesahujícím všechny meze. Jedná se o kontroverzní večerníčky a dětské zprávy, které dětem představují určitá politická témata. Tato soustavná propagace multikulturalismu či homosexuality na dětském kanálu je nepřijatelná.


Ohledně hospodaření České televize vyplouvají na povrch konkrétní skandály. Jedná se o zatajování smluv, vyvádění milionů korun spřízněným PR agenturám, přestože má Česká televize vlastní PR oddělení, zatajování odměn klíčových pracovníků a podobně. Až České televizi dojde finanční rezerva vytvořená předchozím vedením, bude se propadat do mnohamilionové ztráty. V kuloárech se šeptá, že na tento okamžik čekají mocné finanční skupiny, které by Českou televizi rády privatizovaly, a to nejen kvůli lukrativním pozemkům, kterými zatím disponuje. Schválení výročních zpráv znamená pokračování hospodářských problémů České televize a vynucení potřeby zvýšení koncesionářských poplatků."