logo Facebook
i slova jsou činy

Hana Dohnálková: Vyzvu kolegu Vítězslava Jandáka, aby na veřejném jednání rady učinil omluvu

16. července 2019 05:00 / autor: Jan Mrzena

Na konci června řešil volební výbor na základě iniciativy místopředsedkyně Miroslavy Němcové (ODS) „chování a výroky radního Vítězslava Jandáka“. Člen Rady Českého rozhlasu Vítězslav Jandák v obě, kdy byl poslancem, řadu let působil ve volebním (mediálním) výboru. Nutno zdůraznit, že na výbor byla k diskusi o tom, co se stalo na dubnové schůzi rozhlasové rady, pozvána pouze předsedkyně Hana Dohnálková. Jednalo se tedy o Jandákovi bez Jandáka. Pozván nebyl ani další rozhlasový radní, který se jako jediný od Jandákových výroků distancoval, Jiří Vejvoda.

„Požádala jsem o zařazení tohoto bodu na program, protože volební výbor má v gesci sledovat dění a kontrolovat rady, které Poslanecká sněmovna volí.“ řekla na úvod Miroslava Němcová (ODS) a ocitovala text konkrétního paragrafu zákona o ČRo, „Poslanecká sněmovna člena rady z funkce odvolá, pokud narušil závažným způsobem důstojnost funkci člena rady nebo dopustí-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena rady.“ Podle Miroslavy Němcové na schůzi rozhlasové rady 24. dubna 2019 porušil Vítězslav Jandák zákon (radní musí zachovávat důstojnost), a proto navrhla jeho odvolání. Na podporu svého názoru citovala z vyjádření místopředsedy rady Jiřího Vejvody. Miroslava Němcová doplnila, že Rada Českého rozhlasu obdržela 7 stížností na urážky Vítězslava Jandáka. Pak pokračovala v žalobě na nepřítomného exposlance, „Poté, kdy se tohle všechno odehrálo, kdy celá kauza byla otevřena, poté kdy se k ní vyjadřovali nejen syndikát novinářů, nejenom posluchači Českého rozhlasu, nejenom někteří politici, tak Vítězslav Jandák řekl, že si za svými slovy absolutně stojí. Čili byla tam nulová reflexe, nulová snaha nějak napravit to, co udělal a žádným způsobem tedy nevyvodil z toho pro sebe, že by se měl řídit povinnostmi, které mu ukládá zákon.“

Předsedkyně Rady Českého rozhlasu Hana Dohnálková svým tradičním způsobem zeširoka popsala, co se na schůzi 24. dubna událo. „Nový člen Rady Českého rozhlasu pan Jan Krůta, si slušně posteskl na to, že ještě nezačal v radě pracovat a už je osočován a dehonestován velmi tvrdými výroky z řad novinářů, konkrétně z Lidových novin. Na to, bohužel, reagoval pan Vítězslav Jandák, který se rozezlil a neudržel emoce na uzdě. Říkal, že na něj jsou ty útoky ještě horší, a připomenul pana Jiřího Černého, který ho v médiích několikrát označil za kreaturu, že nemá v radě co dělat. Nás ostatní radní také osočil, rada nepracuje, je to špatně navolený orgán.“ Přímo na radě nezazněla podle Hany Dohnálkové žádná reakce od žádného z kolegů, tedy ani od Jiřího Vejvody. „Nicméně na další veřejné schůzi rada reagovala na tu situaci, protože zejména média se začala zajímat. Věděla jsem, že to bude zajímat také váš volební výbor,“ sdělila Hana Donhálková, „volební výbor na to má plné právo, protože Poslanecké sněmovna radu volí a má tak plné právo nakládat se zákonem, jak uzná za vhodné, pokud byl porušen.“ Kauzu označila za ojedinělý případ. Řekla, že si nepamatuje, že by se někdo nějak vulgárně na veřejných jednáních vyjadřoval a doufá, že už se to nestane. Na závěr zmínila, že to byla reakce Vítězslava Jandáka, „On nehovořil za radu, hovořil za sebe, a to jako soukromá osoba.“

Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec (ANO) se pokusil zasadit kauzu do kontextu doby, „Ten problém je hlubší. To není o tom, kdo první hodil kamenem, kdo odpověděl, je to trend posledních let. Je tady nějaký veřejný prostor a tam jsou samozřejmě fenomény, které jsou vzájemně interaktivní, fenomén politiky a fenomén mediální, u obou fenoménů se velmi změnila kultivovanost, změnila se kultivovanost moderátorů, jejich profesionalita, změnila se kultivovanost politiků, politika zhrubla a žurnalistika taky.“ Petr Gazdík (STAN) se připojil k tomu, co říkala Miroslava Němcová. „Zákon mluví jasně, Poslanecká sněmovna takového člena odvolá, nikoliv může odvolat. Na poslancích je, aby se shodli, že to je, nebo není závažné porušení zákona,“ řekl Petr Gazdík, „Vzhledem k tomu, co říkal pan předseda (Berkovec), tak z jeho pohledu každý, kdo bude hlasovat proti, tak právě přispívá k tomu hrubnutí politické a mediální scény a říká, že vulgarity a urážka, dehonestace, nenarušují činnost Rady Českého rozhlasu.“

Vítězslava Jandáka se otevřeně zastal jeho stranický kolega Petr Dolínek (ČSSD), „Členové volebního výboru mohou hrát na nějakou účinnou lítost a na pouliční výbory a můžou si říkat, že má přijít někam zpytovat své svědomí anebo také mohou říct, že se to nedělá a nemá se to dělat. Minimálně je potřeba, aby se řeklo, že takto se nemůže chovat nikdo z volených radních. Myslím, že je to adekvátní, aby to zaznělo a že opravdu na pracovních jednáních mají vážit, co říkají, byť je to v bodu různé,“ vysvětlil Petr Dolínek a dodal, „bylo to vyprovokováno reakcí na pana Krůtu a emocí je v tom hodně. Ty výroky mi vadí také, ale nemusí se aplikovat ten paragraf.“

Rozvleklou diskusi se pokusil postrčit k rozuzlení Tomáš Martínek (Piráti), „Volební výbor si určitě nepřeje, aby se toto dělo na veřejném jednání Rady Českého rozhlasu. I když pan Jandák byl volen v minulém volebním období a členové tohoto volebního výboru se nepodíleli na jeho volbě, tak si myslím, že volební výbor by se měl vyjádřit k tomu, co se děje, aby se to příště neopakovalo.“ Později navrhl konkrétní usnesení. Stanislav Berkovec zmínil, že je také pro smířlivé řešení a s nadsázkou podotkl, „Pokud se bude sekerničit a vylučovat a odvolávat, tak to by se na jiných zasedáních sněmovny, nebo orgánů, museli všichni vzájemně odvolat.“ Svého kolegu podpořila Marcela Melková (ANO), „Absolutně nesouhlasím s výroky, které pan Jandák pronesl. Ale ráda bych upozornila, že televizi Barrandov jsou stále promíjeny přešlapy. Panu Jandákovi bych dala šanci na nápravu.“

Miroslava Němcová se poté obrátila na Hanu Dohnálkovou, „Mrzí mě, že paní předsedkyně z titulu své funkce nezareagovala okamžitě, když tam tyto výroky zazněly. Určitě by tím situaci zklidnila, zmírnila a nepropukla by z toho taková kauza, protože by v tu chvíli poslala pana radního do těch mezí, ve kterých se má v zákoně pohybovat. Neudělala to a teď tak podprahově kritizuje pana radního Vejvodu, který to sice udělal někdy s nějakým zpožděním, ale aspoň to udělal,“ popsala své pocity poslankyně. Na adresu Hany Dohnálkové pak poslala další štiplavou poznámku, „Nereagovala jste vůbec. A nebýt té zvednuté vlny, tak ani na tom dalším jednání rady by k tomu rada žádný postoj nepřijala.“ Hana Dohnálková reagovala na svou obranu tak, že dala Miroslavě Němcové za pravdu. Marcela Melková zopakovala, že by měli dát ještě šanci radnímu Jandákovi, „Myslím, že tato situace by se mohla stát určitým precedentem, aby si ostatní radní vzali ponaučení, že se skutečně může stát to, že za jejich výroky budou odvoláni.“

Volební výbor nakonec v usnesení konstatoval, že na veřejném jednání Rady Českého rozhlasu nejsou s ohledem na dodržení důstojnosti členů i rady žádoucí vulgarity nebo urážlivé jednání a odmítl výroky Vítězslava Jandáka, které zazněly během veřejného zasedání Rady Českého rozhlasu dne 24. dubna 2019. Zdálo se, že téma se zdárně vyčerpalo. Ovšem Hana Dohnálková o tom nebyla přesvědčena, a tak na závěr zmínila, „Vyzvu kolegu Vítězslava Jandáka, aby na veřejném jednání rady učinil omluvu, tak jak uzná za vhodné.“ Tak schválně – jak na takovou výzvu Vítězslav Jandák zareaguje? A jak na jeho reakci zareaguje Hana Dohnálková?