logo Facebook
i slova jsou činy

RRTV vydala hned deset upozornění na porušení zákona

06. září 2019 05:00 / autor: Jan Mrzena

Na patnáctém letošním zasedání projednala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 41 bodů programu. Vyhodnotila 26 stížností diváků a posluchačů, vydala deset upozornění na porušení zákona a rozhodla o zahájení jednoho správního řízení. Rada udělila jednu pokutu – 10 tisíc musí zaplatit společnost MWE Networks International, protože (i přes písemnou výzvu) nepředložil údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl včetně jejich identifikace a jejich výrobců a další informace o plnění kvót předepsaných zákonem za rok 2018 k televiznímu programu POWER TV.

Po delší době rada upozornila na porušení zákona komerční rádio. Konkrétně společnost Media Bohemia za vysílání vulgarismů 27. července na Fajn radiu v poledne. „Provozovatel tím porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 do 06.00,“ zdůvodnila rada.

Zákon podle rady porušila i Československá filmová společnost odvysíláním pořadu Propaganda 3. srpna v poledne na programu kino Svět. „Uvedený dokument, který byl odvysílán v čase, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval řadu násilných scén. Násilné scény se objevovaly téměř po celou dobu vysílání pořadu, násilí bylo zobrazováno výrazně explicitně (např. umírání osob včetně dětí, popravy, necitlivé zacházení s mrtvými těly, podřezávání, stahování a týrání zvířat) a některé scény byly prezentovány tak, aby v divákovi vyvolaly co největší pocit strachu o vlastní život i život blízkých osob (např. byly prolínány záběry plačících dětí, doplněna byla dramatická i truchlivá hudba), což mohlo u nezletilých osob způsobit snížení citlivosti k projevům násilí či vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti,“ popsala rada.

Trvalým problémem jsou interaktivní soutěžní hry, při nichž diváci volají do studia. Rada podala trestní oznámení, protože televizní divačce byla v souvislosti s voláním do takového pořadu, prostřednictvím audiotexové linky 420909909099, naúčtována provolaná částka ve výši, která neodpovídala uskutečněným telefonickým hovorům. Stížnost divačky budou řešit orgány činné v trestním řízení, do kompetence rady takový případ nepatří.

Rada na porušení zákona upozornila i Seznam.cz TV.  Při vysílání pořadů Výzva od 9. září do 4. října 2018 nedodržela televize zásady objektivity a vyváženosti. „Nezvolila transparentní klíč pro výběr hostů účinkujících v daném pořadu, který by zajistil spravedlivé podmínky pro reprezentaci kandidujících osobností v tomto pořadu v předvolebním období. Výsledná nerovnováha v zastoupení kandidujících subjektů a nahodilý výběr hostů diskuzního pořadu Výzva mohly nekalým způsobem zasáhnout do politické soutěže,“ zdůvodnila rada.

Několik upozornění na porušení zákona, ale i na nedodržování licence rada udělila TV Barrandov. Soukupova televize tak i zůstává dominantním předmětem jednání na schůzích regulátora i v letošním roce. Podrobnosti přineseme v neděli.

Příští zasedání rady bude až po konferenci Mediální reflexe (v Telči) 25. září 2019.