logo Facebook
i slova jsou činy

Jaroslava Wenigerová: ČTK sleduje míru využívání zpravodajství smluvními partnery, ale i jeho zneužívání bez licence

15. září 2019 05:00 / autor: Jan Mrzena

„Agentura dosáhla v roce 2018 zisku 4,3 milionu korun, což bylo o 2 miliony více, než předpokládal rozpočet,“ uvedla na volebním výboru při jednání o činnosti a hospodaření České tiskové agentury místopředsedkyně rady Jaroslava Wenigerová. Rada stále řeší financování digitalizace fotobanky a snaží se dostat potřebných 30 milionů za státního rozpočtu v průběhu dvou let. Poslanci z výboru záměr většinou podporují, ovšem jestli se nakonec v rozpočtu na rok 2020 objeví správná položka, zatím jasné není. Generální ředitel Jiří Majstr na konci srpna poslal ministryni financí Aleně Schillerové dopis, kde připomněl její loňský slib, že část dotace bude součástí rozpočtu na rok 2020. „Dohodli jsme se s Národní knihovnou, podepsali memorandum, byli u toho zástupci ministerstva kultury a ministerstva financí,“ přiblížil Jiří Majstr aktuální kroky, které by mohly digitalizaci fotobanky pomoci realizovat rychleji. Na projekt potřebuje ČTK s Národní knihovnou ještě září a říjen, aby ho mohly ministerstvu kultury předložit.

Jaroslava Wenigerová dále uvedla, že v rámci obchodního úseku agentury byl zřízen vlastní elektronický nástroj, který sleduje míru využívání jejího zpravodajství smluvními partnery, ale i jeho zneužívání bez licence ČTK, mimo jiné pokud dochází ke zneužívání a nepomohou rozhovory a domluvy, tak může sloužit jako podklad k právním krokům.

Poslanci se vyjádřili i k návrhu místopředsedy rady Petra Žantovského. Tomáš Martínek (Piráti), „Služba Protext, by se měla volně nabídnout politickým parlamentním stranám. Nemyslím si, že je to vhodné řešení. Rada ČTK by se měla zabývat důležitějšími věcmi, které by pomohly především klientům, což jsou mediální domy, které využívají jejich služby.“

Martin Kolovratník (ANO) označil ten nápad za zajímavý, „Vychází z toho, že politické strany parlamentní i neparlamentní jako celek jsou součástí demokracie, vůle občanů, kteří jim dávají a nedávají svou důvěru. Když vidím ten dnešní svět, zvlášť ten on line svět, ty hybridní hrozby, dezinformační weby, apod., tak ČTK je jakousi ikonou nebo jakýmsi pilířem, na který se můžeme spolehnout. Myslím, že pokud by byla nalezena vhodná forma, která jasně oddělí to, co je agenturní zpravodajství, a to co je tedy ten nějaký poskytnutý prostor logicky za dodržení podmínek všem stejně pro každého za stejných parametrů, typu přístupu apod., tak naopak by to té komunikaci obecně v obecné rovině mezi politickou sférou a občany, médii a novináři mohlo pomoci.“ Martin Kolovratník ještě dodal, „Je samozřejmě na Radě ČTK, jak s tím nápadem naloží, jestli se pro něj rozhodne nebo ne. V obecné rovině mi to nepřijde jako špatný nápad. To, co je pro mě nepřekročitelné, nebo nepodkročitelné - muselo by být jasně odděleno, velmi jasně a striktně, co je a co není agenturní zpravodajství, aby v žádném případě nemohlo dojít k nějaké záměně.“

Miloslava Němcová (ODS) sdělila, že tuto aktivitu nevítá, „Nepovažuji ji za potřebnou a užitečnou. To, jak se profiluje politická strana v dosavadním mediálním světě, drží tak nějak v té úrovni, na jakou dosáhne a která je užitečná. Nějakými příkazy o povinném prostoru pro politické srany, to v žádném případě pro svou práci nepotřebují.“

Petr Žantovský stručně svůj nápad poslancům stručně popsal. „Je to aktualita z minulého zasedání a chápu, že tady někoho zaujaly mediální reflexe. Ale je to skutečně v zárodku a je to ve formě jakéhosi brainstormingového námětu, který podpořila většina radních. Je to téma, o kterém se může mluvit. Dělá se ovšem veliká mlha kolem něčeho, co není, a hlavně co Rada ČTK nemá v kompetenci. Rada může poradit, inspirovat, dát námět vedení ČTK, ale rozhodnutí o tom, jestli taková služba bude nebo nebude zavedena, je výlučně a pouze na managementu, nikoli na radě. Rada o něčem zahájila diskusi, která v žádném případě nebyla ukončena, už i proto, že máme na příštím zasedání dostat vyjádření od pana generálního ředitele k této věci.“

Jaroslava Wenigerová dodala, Protext, jako všechno, co poskytuje ČTK je placená služba. „Zákonem je dáno, že všechny služby, které poskytuje četka jsou placené. Už dnes má každá politická strana možnost za určitou úplatu i ty svoje názory tam ventilovat. Jen upozorňuji, že tady byl návrh na bezplatnou službu. Prozatím ten zákon je takový, že říká úplatně.“

Poslanci volebního výboru na závěr diskuse o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v minulém roce jednomyslně podpořili návrh zpravodaje Petra Dolínka (ČSSD), aby výroční zprávu schválila Poslanecká sněmovna.