logo Facebook
i slova jsou činy

Česká televize otevírá další regionální studia - v Plzni a Ústí nad Labem

16. září 2019 05:00 / autor: Jan Mrzena

Podle zákona o České televizi jsou její součástí dvě studia - Televizní studio Brno a Televizní studio Ostrava. Ta jsou plnoformátová zákon upřesňuje i jejich podíl na vysílání. Zákon umožňuje generálnímu řediteli zřizovat a zrušovat i další studia, ovšem s předchozím souhlasem televizní rady. Česká televize před časem otevřela regionální zpravodajská studia v Hradci Králové a Českých Budějovicích. Ode dneška se do vysílání veřejnoprávní televize zapojila dvě nová studia - v Plzni a Ústí nad Labem.  „Česká televize nabízí oproti zpravodajství jiných médií dvě výrazné odlišnosti. Máme nejhustší síť vlastních zahraničních zpravodajů a silnou síť regionálních zpravodajů. Právě posilování lokálního kontextu ve vysílání je jedním z dlouhodobých cílů, který jsme si stanovili. V tomto směru jsme učinili významný krok před třemi lety, kdy jsme otevřeli studia v Budějovicích a v Hradci. Díky otevření Plzně a Ústí nad Labem nyní máme zázemí pro velmi kvalitní zpravodajské pokrytí všech regionů České republiky,“ uvedl generální ředitel Petr Dvořák. 

V současné době zařazuje Česká televize do vysílání téměř dvě hodiny regionálního zpravodajství. Regiony se podílí na přípravě reportáží pro kontinuální vysílání ČT24 a pro pořad Zajímavosti z regionů. Fungující i nová studia jsou zapojeny především do přípravy příspěvků pro Události v regionech, která si na programech ČT1 a ČT24 dlouhodobě udržuje vysokou sledovanost a téměř dvacetiprocentní podíl na publiku.  

„Chceme se dostat blíž k divákům. S technikou proto často vyjíždíme za respondenty do terénu. Moderátoři tak mají možnost probrat aktuální dění přímo v místě, o kterém referujeme,“ popsal šéfredaktor regionálního zpravodajství Michal Klokočník a dodal: „Základem zpravodajského týmu v Plzni a v Ústí nad Labem jsou zkušení redaktoři, kteří se dosud podíleli na výrobě informačních bloků ze severovýchodu a jihozápadu Čech. Rozhodně mají na čem stavět a se vznikem nových studií se více zaměří na lokální aktuální témata. Stejně úspěšně se do vysílání ČT24 v minulých letech živě připojovala studia v  Budějovicích a v Hradci Králové.“

Podoba nových studií vychází z projektové dílny nedávno zesnulého architekta Michaela Klanga, který se podílel i na přípravě předchozího zázemí pro zpravodajské posádky na jihu a východě Čech. Studia disponují vlastní odbavovací režií a mobilní přenosovou technikou, ale i zpravodajskou střižnou. Kromě hlavních vysílacích studií jsou redaktorům k dispozici také menší studia s klíčovacím pozadím, které umožní vysílání vstupů s hosty tak, jak je divák zná z běžného vysílání České televize.