logo Facebook
i slova jsou činy

Generální ředitel i rada – co se dá udělat pro schválení výročních zpráv České televize?

19. září 2019 05:00 / autor: Jan Mrzena

Do včerejší schůze Rady České televize dorazila citelná nervozita z neschválených zpráv, které leží delší dobu v Poslanecké sněmovně. Znásobila ji možná dobře míněná, avšak nepřesná zpráva mladého webu. Přinášíme přepis diskuse radních s generálním ředitelem Petrem Dvořákem s minimálními redakčními úpravami. Vzhledem k tomu, že diskuse byla delší, než tomu bývá na jednáních televizní rady zvykem, rozdělili jsme ji do dvou částí.

Místopředseda rady René Kuhn vznesl dotaz: „Desátého září jsem se dočetl v internetovém vydání Deníku N, že generální ředitel České televize Petr Dvořák sedmého srpna zaslal dopis předsedovi sněmovny Radku Vondráčkovi. Nabídl možnost uspořádání nějakého semináře, vytvořit nějaký prostor, pro zodpovězení případných otázek ze strany všech poslanců generálním ředitelem, případně finančním ředitelem. To se pochopitelně týká problematiky schvalování výročních zpráv o hospodaření. V tom článku jsou také názory většiny šéfů poslaneckých klubů, kteří svorně tvrdí, že ta situace nazrála a je vážná v tom, že je třeba ty výroční zprávy projednat. Zmiňuje se tam termín 17. 10., kdy se to asi plánuje. Mám k tomu jednu poznámku a zároveň mírně provokativní otázku na pana generálního ředitele. Rád bych požádal, jestli by nám mohl dát nějaké informace k té své iniciativě. Jako radní České televize se pozastavuji nad tím, že se to dočítám z médií. Vůbec nepopírám možnost takové iniciativy generálního ředitele. Ale to opomenutí rady bylo jenom opomenutí nebo záměr?“

Ke svému kolegovi se přidal radní Luboš Beniak: „Vzhledem k tomu, že toto se týká schvalování zpráv, které rada – opakuji Rada České televize – nikoliv Česká televize předkládá Poslanecké sněmovně, tak já samozřejmě oceňuji, že tam probíhá nějaký dialog mezi poslanci, kterým evidentně nestačí ty písemné zprávy. To je naprosto v pořádku. Ale myslím si, že by na podobném semináři měla být Rada České televize být zastoupena.“

Reakce generálního ředitele Petra Dvořáka byla obšírnější: „Ten článek nereplikoval správně to, o co jsem požádal předsedu Poslanecké sněmovny. Můj dopis byl dopis technického rázu. Pokud slyšíme různé výtky při projednávání výročních zpráv ve sněmovně, kdy ty výtky jsou vznášeny na plénu. Vlastně jediní, kdo mohou reagovat, jsou opět další poslanci, ale Česká televize nemá prostor, nemá možnost ty věci obhájit, přestože řada těch věcí jsou buď čisté výmysly nebo že to jsou překroucená fakta. Požádal jsem předsedu sněmovny jenom technicky o to, že pokud by byl zájem poslanců o vysvětlení některých věcí z výročních zpráv, tak jestli by byl schopen (pro to, aby to poslanci měli jednodušší), nám vyčlenit nějaký prostor v rámci sněmovny tak, aby v případě, že by tohle bylo možné, tak že bychom se potom dohodli, jestli na úrovni managementu nebo na úrovni rady nebo na úrovni rady a managementu bychom byli poslancům k dispozici. Na dopis, který jsem posílal někdy na začátku srpna, jsem měsíc nedostal žádnou odpověď od pana předsedy. Z mé strany to byla jenom výzva, jestli je něco takového možné. Proto jsem nepovažoval za nutné s tím seznamovat radu do té doby, než dostanu nějakou odpověď. Místo toho, abych dostal odpověď, tak mi předseda sněmovny telefonoval a oznámil mi, že vymyslel, že by chtěl zorganizovat jakési poslanecké slyšení, seminář, s tím, že mi řekl, že pozvánku pošle jak mě, tak i na Radu České televize. Já jsem ten dopis dostal v minulém týdnu a doteďka jsem na něj neodpověděl, protože si nejsem jistý, že formát, který předseda sněmovny navrhuje je správný. Chtěl jsem o tom mluvit s Vámi, a také s ním. Zbytek jsem se dočetl v tom článku.“

Předseda rady Jan Bednář uvedl, že rada nedostala žádné informace, že by se taková akce připravovala. Bývalá poslankyně KSČM Ivana Levá přiblížila, jak poslanci nakládají s podobnými zprávami. Současně na kolegy radní apelovala: „Ať už si zvolí předseda sněmovny jakýkoliv formát, prosím Vás, přistupme na něj. A vystupme tam. Je strašně důležité, aby ředitel televize promluvil. Mnozí z těch poslanců žádnou výroční zprávu nečtou. Neví, která bije, jenom věří nějakým fámám, jak se tady vyhazují peníze anebo dokonce rozkrádají. Je třeba, aby tam ředitel zaujal jasné stanovisko a vysvětlil za pomoci předsedy rady, že řada těch fám jsou úplné nesmysly. Tam nepůjdou lidi, kteří už dopředu vědí, že budou hlasovat proti. Tam přijdou lidi, kteří se nechají také přesvědčit.“

Diskuse, která přinesla zvláštní druh napětí mezi radními a generálním ředitelem, pokračovala. V nezvyklé konstelaci se do ní zapojila vlastně půlka rady. Jde o důsledek tlaku poslanců na televizní radu? Nebo jde všem účastníkům středeční diskuse o Českou televizi? Další názory radních i shrnutí generálního ředitele přineseme zítra.