logo Facebook
i slova jsou činy

Ministerstvo kultury má předložit novelu vysílacího zákona v lednu

16. listopadu 2019 10:38 / autor: Jan Mrzena

Návrh rozpočtu Rady po rozhlasové a televizní vysílání na rok 2020 projednal 29. října volební výbor. Hospodaření velké rady je součástí státního rozpočtu, plán příjmů počítá s 6,05 mil. Kč, náklady by měly dosáhnout 67,31 mil. Kč. Příjmy jsou navržené ve stejné výši, jako v roce 2019, náklady jsou oproti letošku o necelý milion nižší (68,15 mil. Kč). Výbor návrh podpořil. Předseda rady Ivan Krejčí (nominovaný ČSSD) upozornil poslance na připravovanou technickou novelu zákona o RTV, která má implementovat evropskou směrnici o audiovizi do české legislativy. Podle Ivana Krejčího si nové povinnosti rady vyžádají nárůst počtu zaměstnanců a nové výdaje na provoz. Rozpočet úřadu by se proto měl poté navýšit o 10 milionů Kč.

„V současné chvíli při neustálém nárůstu licencencovaných programů a evidovaných audio vizuálních mediálních služeb na vyžádání, je počet zaměstnanců poddimenzován. Nejnověji přibude agenda spojená se schválením revidované verze směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/13/EU o koordinaci některých právních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/1808 a s tím související požadavek na její transpozici do národní legislativy s lhůtou 21 měsíců,“ vysvětlil Ivan Krejčí. „Transpoziční lhůta končí k datu 19. září 2020. Do této doby musí být nejen hotová platná legislativa, ale také regulátor vybaven nezbytnými technologickými a právními nástroji a zejména musí disponovat dostatečným personálním zázemím pro výkon veškerých nových a rozšířených pravomocí. V této věci proběhlo jednání na ministerstvu financí, na kterém slíbilo úřad rady v roce 2020 personálně posílit, ovšem zatím bez konkrétního počtu zaměstnanců. V současné chvíli rada předpokládá, že k řádnému plnění povinností uložených jejich směrnicí bude třeba posílit úřad rady o 14 zaměstnanců, což by si při současné výši průměrných platů vyžádalo roční náklady v souhrnné výši 9 835 061 korun a jednalo by se o trvalou změnu v rozpočtu Rady.“ S navýšením nákladů však vládní návrh rozpočtu na rok 2020 nepočítá.

„Jde o navýšení ve výši do 10 000 000 korun, a to v důsledku povinné implementace zmíněné směrnice,“ souhlasil předseda volebního výboru Stanislav Berkovec (ANO) a pokračoval, „Směrnice byla schválena 14. listopadu 2018. Transpozice do národní legislativy s lhůtou 21 měsíců končí k datu 19. září 2020. Do této doby musí být hotová platná nejen legislativa, ale také regulátor musí vybaven nezbytnými technologickými a právními nástroji a disponovat dostatečným personálním zázemím pro výkon veškerých nových a rozšířených pravomocí. Gestorem transpoziční novely je ministerstvo kultury, které by tento návrh mělo předložit do vnějšího mezirezortního připomínkového řízení na přelomu let 2019 – 20. Je patrné, že transpozice bude mít zpoždění a není teď zřejmé, jak bude tato novela vypadat.“

„Státní rozpočet má 1 608 miliard korun výdajů, 1 promile výdajů je 160 000 000 korun, to znamená, že celkový rozpočet Rady je 0,4 promile výdajů státního rozpočtu,“ zdůraznil Zbyněk Stanjura (ODS). „Důvody, které rada uvádí, že díky změněné legislativě a díky implementaci evropských směrnic budou muset zřídit nová funkční místa a požadavek na 10 milionů korun je naprosto oprávněný a měli bychom to reflektovat jako výbor, který projednává tento rozpočet.“

Ředitel odboru médií a audiovize ministerstva kultury Artuš Rejent potvrdil, že termín implementace je 19. září 2020. „V předběžném návrhu legislativních prací vlády máme termín předložení novely zákona o RTV vládě - leden 2020,“ uvedl Artuš Rejent, „budeme se snažit termín dodržet, ale jak to půjde, nemohu v této chvíli říct.“

Volební výbor nakonec přijal usnesení, kterým upozornil vládu „na nutnost implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2010/13/EU o koordinaci některých právních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2018/1808 včetně finančních podmínek pro její realizaci navýšením rozpočtu RRTV ve výši do 10 000 000,- Kč na nutné provozní a personální výdaje.“ Pro usnesení hlasovalo třináct ze čtrnácti přítomných poslanců výboru. Zdržel se pouze Miloslav Rozner (SPD).