logo Facebook
i slova jsou činy

Volbu předsednictva přesunula Rada ČTK na prosinec

07. prosince 2019 08:00 / autor: Jan Mrzena

Na listopadové schůzi řešila Rada České tiskové kanceláře, jak se má postavit k anonymním stížnostem. K závěru nedošla a nová radní Angelika Bazalová se bude tématu věnovat. Požádá o právní názor a na dalších jednáních seznámí kolegy s tím, co zjistila. Kontrolní orgán četky je z mediálních rad jediný, který se otázkou, zda řešit či neřešit stížnosti bez podpisu, zabývá.

Radní měli na stole tři stížnosti neanonymní. Jeden pisatel „označil zprávu ČTK o dosazení politika Aksjonova (úřadující hlava Krymské republiky) Rusy za dezinformaci. Generální ředitel Jiří Majstr na základě několika zdrojů uvedl, že Aksjonov byl skutečně jmenován ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Další stížnost poslal Jiří Sadílek, který dlouhodobě zveřejňuje svůj názor, že koncentrační tábor v Letech u Písku se nenacházel v areálu bývalého vepřína. Zpráva četky informaci přebrala ze závěrů, ke kterým došli odborníci z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni. Ve zprávě byl tento zdroj řádně označen. Poslední podnět upozornil na nesoulad titulku s obsahem článku o rostoucích obavách o demokracii v zemích bývalého východního bloku. Jiří Majstr dal stěžovateli za pravdu a agentura titulek článku opravila. Rada ve všech případech konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. Podle Petra Žantovského byla zpráva, na níž poukázal poslední podnět, irelevantní a ČTK jí vůbec neměla vydávat. Mluvil doslova o nekvalitní práci redakce. Společně s Pavlem Foltánem si stěžovali, že nemají informace o tom, jak agentura řeší stížnosti. Jiří Majstr v reakci radním přiblížil vnitřní kontrolní mechanismy ČTK.

Rada se po čase vrátila k nápadu Petra Žantovského na bezplatného zveřejňování tiskových zpráv parlamentních a europarlamentních stran prostřednictvím zvláštní služby četky. Vzhledem k tomu, že rada v této věci nemá žádné kompetence a názor Jiřího Majstra byl známý již delší dobu, vzali radní jeho stanovisko na vědomí. ČTK speciální bezplatnou službu pro politické strany nezavede.

Jiří Majstr také radu informoval o postupu digitalizace fotoarchivu. Uvedl, že v aktuálním čtvrtletí by měl ministerstvo kultury poslat první platbu Národní knihovně na práce pro ČTK. Skupina odborníků z knihovny bude v následujících dnech připravovat materiál z archivu agentury k digitalizaci.

Rada oficiálně posunula volbu svého předsednictva na příští zasedání, tedy na 16. prosince.