logo Facebook
i slova jsou činy

ROZHOVOR: Aleš Rozehnal (Advokát)

10. ledna 2017 15:44 / autor: Monitor

Téma:  Ekonomická žurnalistika, její pravidla a rizika.

JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. je advokátem od roku 1996 a zabývá se mediálním a soukromým právem. V roce 1993 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Je autorem několika publikací, např. Úvěry zajištěné zástavním právem, Korupce na český způsob, Mediální právo, Mediální zákony – komentář, Media Law in the Czech Republic, Komentáře k zákonu o obchodních korporacích, Občanské právo hmotné, Závazkové právo nebo Obchodní právo. Působí jako externista na Právnické fakultě UK a Fakultě humanitních studií UK, zároveň působí jako vedoucí katedry práva na Bankovním institutu vysoká škola. Sedm let působil jako odborný asistent na Právnické fakultě ZČU.1. Rozhodnutí sankčního odboru ČNB z 15. Září t.r. – pokuta pro novináře Motejlka, oč se jednalo, na jakých argumentech bylo stanovisko ČNB postaveno a proč právě daný text byl tak „rizikovým“. Role ČNB – dozorujícího orgánu – v dané oblasti a způsob jejího fungování. Jaké měly, či mohly být důsledky daného textu, o který jde…

2. pravidla ekonomické žurnalistiky. Chybějí v současnosti pravidla ekonomické žurnalistiky? Proč ano, a jakou roli hrají zákony stávající, etické kodexy platné v médiích a mohou daná pravidla danou situaci vyřešit, zlepšit. Jaká by měla být? A jaká by mohla být jejich vymahatelnost? Měla by se týkat pouze klasických médií, či také blogů, fcb atd.? Nedochází k jistému omezení práva na informace, které mohou být věrohodné, objektivní a pak ale dochází k jistému vstupu prvku subjektivity, tedy analýza, či komentář daného novináře… Protiústavnost zákazu informovat, existuje také veřejný zájem – jak ho lze charakterizovat v tomto případě – a co když novinář získá důvěryhodnou informaci, u které nelze, či nechce, či nemůže zveřejnit její zdroj…platí také pravidlo „nejméně dva ověřené zdroje“?!

3. Profesní příběh – gymnázium, Univerzita Karlova – právnická fakulta a obor, kterému se věnujete: mediální a soukromé právo. Jak se změnil svět mediálního práva s nástupem int, sociálních sítí – do jaké míry lze aplikovat dosavadní zákony? Jaké jsou přínosy a jaké jsou naopak zápory?

4. Média – Ústav nezávislé žurnalistiky, jak funguje daná nezisková organizace, jaká je role dr. Rozehnala, proč takovou organizaci potřebujeme? Jakých témat se týká? A odkaz i na profesní organizaci Syndikát novinářů – neměl by obdobnou roli plnit – a činí tak? V čem je problém jisté nedůvěry vůči této instituci…a jaká média čtete, sledujete.