logo Facebook
i slova jsou činy

Jan Bednář: Naším úkolem, jakožto Rady České televize, je prověřit hospodaření České televize

29. ledna 2020 05:00 / autor: Jan Mrzena

Rada se snaží vyrovnat s problémy, které jí na stůl položili někteří poslanci. Intenzivní komunikace vedení České televize před schválením starších výročních zpráv v říjnu minulého roku otevřela i několik ožehavých témat. Jedním z nich je postupné nahrazování podnikového informačního systému SAP, který Česká televize používá necelých dvacet let, systémem Helios. Předseda Jan Bednář na schůzi rady 20. listopadu zmínil, že o posouzení okolností výměny systémů požádal dozorčí komisi.

Radní na své poslední schůzi 22. ledna déle jak hodinu řešili „Zprávu o činnosti úseků IT, Provoz a Správa budov a Autoprovoz“. Zpravodajem byl Vladimír Karmazín, který v době svého působení v nejužším vedení České televize tyto úseky řídil. Od roku 2012 je za zmíněné činnosti zodpovědný ředitel Milan Cimirot. Už tato skutečnost přináší dramata téměř divadelní.

Po diskusi o detailech oprav budov České televize v Praze, Brně i Ostravě, nákupech aut a využívání televizních hasičů došlo i na informační technologie. Právě kvůli výměně podnikového systému Vladimír Karmazín navrhl, aby rada přerušila jednání o celé zprávě. „V listopadu požádala rada dozorčí komisi, aby prověřila některé kroky týkající se úkonů v tomto systému. Budu proto navrhovat, pane řediteli, abyste o tom věděl, odložení této zprávy,“ obrátil se radní Vladimír Karmazín na ředitele techniky a provozu Milana Cimirota a dodal, „Počkáme na závěrečnou zprávu dozorčí komise, která by měla být v termínu 12. února, abychom to mohli srovnat a jednou pro vždy vyřešit některé ty šumy, které tady jsou jak zevnitř, tak zvenku.“

Předseda Jan Bednář uvedl, že dotazy k výměně systému SAP za Helios vzešly ze semináře ve sněmovně, „Poslanci tam vznesli několik dotazů k hospodaření České televize. Jeden z těch dotazů se týkal podnikového informačního systému, který se v televizi používá. Nazývá se Helios green. Ten problém souvisí s nákupem tohoto informačního systému,“ popsal Jan Bednář. „Dotaz poslanců spočíval v tomto – jak je možné, že Česká televize používá ten předchozí systém i ten nový, takže se používaly systémy dva. Otázku, kterou nastolili poslanci byla, zda je toto hospodárné nakládání s prostředky, když se zároveň používají dva systémy. Ten nový snad údajně ještě úplně nefunguje, takže se využíval i ten starý systém. Byla to tedy hospodárná investice koupit nový systém? My jsme o tom hovořili v listopadu a já jsem požádal předsedu dozorčí komise, aby tuto skutečnost prověřil. V době, když jsme měli zmíněný seminář, tak jsem na to nedokázal poslancům odpovědět. Slíbil jsem jim proto, že to prověříme.“ Dozorčí komise podle Jana Bednáře prověrku dělá v této době.

„Já nevím, jak to nazvat jinak, než, že je to lež. Je trochu komplikované pro mě se k tomu vyjadřovat jinak. To, co vy jste zaslechl v Poslanecké sněmovně, to byly účelné dezinformace. To bylo jasné dokonce i z toho, jak je ti lidé předkládali,“ reagoval emotivně ředitel Milan Cimirot. „Vy jste teď řekl, že máte nějaké podezření, jestli to bylo hospodárné nebo ne. Já jsem se Vám to snažil napsat. Není to poprvé, kdy se o tom mluví. To je operace, která trvá několik let. Díky tomu, že Česká televize soutěží ty věci, jak se soutěžit mají, a ne tak, jak to dělají některá ministerstva, že zadávají zakázky, jak se jim zachce,“ řekl Milan Cimirot a ve vypjaté atmosféře pokračoval směrem k předsedovi rady, „Nevím, jestli jste si toho všimli - omlouvám se, ale já vám to musím přečíst. Za SAP jsme platili 14,5 milionu Kč ročně za podporu. Z té podpory jsme ale neměli nic, pouze legislativní úpravy. Důvod, proč jsme neměli nic, byl ten, že SAP je lokalizován tak, že kdybyste zkusil nainstalovat novou verzi, tak v tu chvíli by vám nic nefungovalo. Přestali jsme platit v roce 2013. Já jsem to rozhodl a věděl jsem, proč to dělám. Jsem totiž původní profesí informatik. Ušetřili jsme 100 milionů Kč od té doby. A teď si představte, že já jsem nejdřív ušetřil 100 milionů, a pak jsem si kupoval nový systém. Takže, když vy mi řeknete dneska, jestli je to rozhodnutí hospodárné, tak je to pro mě fakt urážlivé.“

„Já vás žádám, abyste se neurážel. Nezlobte se, já mám prostě určité úkoly. My jsme dostali takovýto dotaz a naším úkolem, jakožto Rady České televize, je prověřit hospodaření České televize. My jsme za něj zodpovědní a já vás žádá, abyste se neurážel, protože to nic urážlivého není,“ reagoval předseda Jan Bednář. „Já může chápat vaši lidskou situaci, ale my jsme tady od toho, abychom kontrolovali hospodaření České televize, to se na mě nezlobte. Předali jsme to předali dozorčí komisi, což je poradní orgán Rady České televize ve věcech hospodaření České televize. Dozorčí komise má přístup do veškerých materiálů včetně účetnictví České televize, a my jsme komisi, aby nám k tomu vydala stanovisko,“ shrnul Jan Bednář, „A já trvám na tom, že to stanovisko musíme mít. Jestli vy jste stál u začátku, nebo v jaké to bylo fázi, to vlastně ani nevím a ani to s tím nesouvisí. My prostě prověřujeme hospodaření.“

„Myslím také, že ta debata by měla být věcná a ne osobní,“ klidnil situaci i radní Vratislav Dostál. „Pan ředitel ale říkal, že nám chce přečíst tři body a myslím, že nám přečetl jenom jeden. Já bych docela rád slyšel i ty další dva.“ Jan Bednář další prostor Milanu Cimirotovi dal, „Ale prosím už nepoužívejte slova, že se urážíte,“ zdůraznil.

„Prověřovat, to je samozřejmě právo vaše i právo dozorčí komise, mě to nevadí. Zajímá ale, jestli na základě jakéhokoliv anonymu a jakéhokoliv upozornění budeme prověřovat všechno, tak to nebudeme dělat nic jiného, než že budeme prověřovat,“ snažil se ne zcela úspěšně krotit Milan Cimirot. „Výměna spočívá v tom, že se mění i procesy uvnitř televize. Mění se způsoby, kterými televize dělá. Jeden z těch zásadních ekonomických hledisek je – kolik lidí ušetříte poté, co systém vyměníte. Ty peníze se rovnají patnácti průměrným platům měsíčně, to znamená, že ty peníze máte za pět let zpátky. Takhle se implementují systémy,“ vysvětloval Milan Cimirot. „SAP stál nějakých 400 milionů a nebyla v tom zohledněna žádná optimalizace. Až skončíme výměny těch systémů, a není jen jeden systém, to jsou čtyři systémy, aby dohromady pokryly to, co pokrýt mají, tak budeme hluboko pod tím, co se utratilo za SAP. Budeme někde na čtvrtině nákladů s daleko větší funkcionalitou,“ pokračoval Milan Cimirot a radním doporučil, „Já se prověrkám nebráním. Možná, kdyby to šlo, že by se ta dozorčí komise podívala na tu hospodárnost opravdu od začátku. Tedy kolik se platilo za SAP, proč bylo uděláno to rozhodnutí a tak dále.“

Radní poté diskusi ukončili a přijali poněkud netypické usnesení: „Na základě doporučení radního V. Karmazína, jakožto zpravodaje materiálu Rada ČT odkládá projednávání materiálu do doby, než se k němu vyjádří DK (pozn. redakce – DK=dozorčí komise). V. Karmazín žádá prostřednictvím Rady ČT dozorčí komisi, aby byl uvedený materiál projednán na řádném zasedání DK, osobně podepsán všemi členy DK a aby byl materiál předán na sekretariát RČT do 12. 2. 2020 do 12:00 hod.“

Rada České televize v současném složení tak od půlky února čeká horké a hektické předjaří – tři veřejné schůze a několik uzavřených pracovních setkání s vedením České televize. Bude řešit strategické plány na dobu po roce 2021, rozpočet televize na rok 2020, výroční zprávu o činnosti v roce 2019 a některé „dotazy“ poslanců – například nákup a implementaci nového podnikového informačního systému Helios. To vše ve vyhrocené atmosféře volby šesti radních. Ta doba bude na delší dobu pro Českou televizi klíčová.