logo Facebook
i slova jsou činy

Proč má ČTK platit svou radu z peněz, které vydělá?

08. února 2020 11:26 / autor: Jan Mrzena

Rada České tiskové kanceláře svou lednovou schůzi poprvé natočila a videopřenos je dostupný na jejím webu. To je dobře. Zatímco televizní a rozhlasová rada svá jednání natáčí „pouze“ zvukově, agenturní rada poskytuje kompletní videozáznam. Obraz však nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Snad jen informaci, o které se veřejně spíš mlčí. Rada ČTK má pro svou práci jen minimální zázemí. Otázkou sice je, zdali zázemí větší vlastně vůbec potřebuje. Její postavení vyplývá ze zákona, který platí bez jediné novely od roku 1992. V úvahách tehdejších vlád i poslanců silně rezonovalo téma privatizace tiskové kanceláře, a tak se nikdo do hloubky otázkou postavení kontrolního orgánu příliš nezabýval. Právní provizórium se práce četky naštěstí nedotklo a do dneška příliš nedotýká. Tedy té práce, která je vidět a slyšet. Tedy až na otázky financování. I tak jsou její zprávy páteřním zdrojem informací pro mnoho médií v České republice a bez nadsázky lze konstatovat, že mají širší dosah než zprávy například Mafry.

Malé zázemí Rady ČTK odpovídá téměř nulovým úkolům, které jí předepisuje zákon, ale i faktu, že náklady na její činnost se hradí z prostředků tiskové kanceláře. Rada na schůzích řešívá dvě stížnosti (zpravidla jde o nepodstatné dopisy), vyslechne si aktuality od generálního ředitele a jedenkrát za rok schválí výroční zprávu (kterou jí napíše ČTK), schválí rozpočet a jeho plnění. V porovnání s televizní nebo rozhlasovou radou jde reálně o nicotnou agendu.

Poslanci a občas i někteří mediální odborníci otevřou otázku – má mít Rada ČRo nebo Rada ČT právní subjektivitu? Základním argumentem je fakt, že jejich činnost je hrazena z rozpočtu médií, které kontrolují. Ovšem daleko větší problém to dělá u Rady ČTK. Zatímco peníze do České televize a Českého rozhlasu tečou z poplatků, ČTK musí na svou činnost a činnost rady vydělat. Agentura se tak chová jako podnikatel. Proč by měla vydělávat na činnost rady, kterou jí do zákona vložili zákonodárci? A právě oni také určují, kolik radní berou, jaké jsou podmínky výkonu jejich funkce, a tak dále. Četka peníze, které vydělá, potřebuje především sama pro sebe.

Nejsem příznivce právní subjektivity malých mediálních rad. Tedy v současné podobě, kdy připomínají spíše výbory lidové kontroly než skutečné orgány kontroly veřejnoprávních médií. Takže peníze na agenturní radu s tím tématem nechci spojovat. Přesto je zdroj na činnost Rady ČTK logický. Kontrolní orgán definuje stát, volí i radní, který vyžaduje od ní plnění úkolů a který jí i kontroluje. Dokonce i radní pro volbu navrhují poslanecké frakce. Peníze na činnost Rady ČTK by měl tedy stát i poskytnout. Vyřešila by se tím přímá závislost radních na tom, kolik ČTK vydělá, ale i otázky související s profesionálním zázemím. Odpadly by nekonečné debaty o tom, jestli radní mají právo na náhrady cestovních výloh, telefony a tak dále. ČTK by prostě dostala na činnost své rady dotaci, kterou by vůči státnímu rozpočtu „jen“ každý rok vypořádala.

Videopřenos podal ještě jedno svědectví. Připravenost některých radních (při vší úctě) na výkon funkce je diskutabilní. To se projevuje jak ve vlastním vedení schůze, tak i v nápadech, které (většinou v dobré víře) řeší. Například zřizování „komunikačního kanálu rady s veřejností“ (předseda David Soukup opakovaně navrhl založit vlastní profil na Facebooku), nebo návrhy na zvýšení příjmů ze služeb pro státní instituce a ministerstva (nepatří do kompetencí rady). Dopady rozdílů v připravenosti být radním se projevují nejen v napětí uvnitř rady, ale třeba i ve vydávání rozdílných stanovisek, které by vlastně nikdy nemusely vzniknout (pro ilustraci v sekci názory zveřejňujeme rozdílné stanovisko Pavla Foltána).

Za nepřipravenost lidí zvolených do mediálních rad jsou zodpovědní i poslanci. Opakovaně poukazuji na nahodilost postupu při volbách radních. Evidentně chybí mediální politika téměř všech politických stran ve sněmovně. To spočívá nejen ve znalosti terénu, který svým hlasováním ovlivňují. Spočívá ovšem i ve zodpovědnosti za nominace a volbu členů Rady ČTK, především v jejich připravenosti funkci opravdu vykonávat.

Příští schůze Rady České tiskové kanceláře se uskuteční 24. února.