logo Facebook
i slova jsou činy

Novela Zákona o elektronických komunikacích ve sněmovně příští středu

18. května 2017 10:54 / autor: Jan Mrzena

Novela Zákona o elektronických komunikacích se na jednání Poslanecké sněmovny dostane ve středu 24. května dopoledne. Zařazení je součástí schváleného programu probíhající schůze. Zákon vytváří klíčový rámec přechodu na DVBT2 a pro mobilní operátory. Ve sněmovně je připraveno jedenáct pozměňovacích návrhů. Většina z nich se týká právě televizního vysílání. Řeší různé formy kompenzací, protože druhá vlna digitalizace je spíše vynucena administrativním rozhodnutím Bruselu, než poptávkou diváků po nových technologiích. Televizní vysílatelé tak musí investovat v souhrnu několik miliard, a to bez ohledu na dobu platnosti jejich stávajících licencí. Novela je však potřebná, protože opustit pásmo 700MHz bude muset Česká republika do léta 2020. V té době již bude v Německu a v Rakousku využíváno pro přenos dat vysokorychlostního internetu páté generace. Tím by mohlo dojít k borcení televizního signálu stávajících českých multiplexů.

Podle vládní Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání proběhne přechod na DVBT2 ve dvou fázích. V první dojde k vytvoření právního rámce opatření nutných k přechodu. Právě novela ZEK je klíčová. Její součástí je i novela zákona o České televizi, která otevře podmínky pro vytvoření přechodového multiplexu veřejné služby.

„Česká televize spustí přechodovou síť multiplexu veřejné služby až po vytvoření potřebného legislativního rámce, který má zajistit tzv. diginovela,“ uvedl generální ředitel Petr Dvořák, „Ta obsahuje i úpravu provozních podmínek přechodového multiplexu, včetně postupu pro získání potřebných vysílacích kmitočtů. Termín spuštění přechodové sítě multiplexu veřejné služby Českou televizí je plně závislý na dokončení legislativního procesu.“ Přechodové multiplexy Českých Radiokomunikací již může naladit asi 50% obyvatel. Obsahují komerční televizní programy.

Ve druhé fázi, budou v návaznosti na výsledek mezinárodní koordinace vysílacích sítí, obdobně předloženy změny příslušné právní úpravy, týkající se rozvoje zemského digitálního televizního vysílání po dokončení přechodu na DVB-T2, tj. na období 2019-2021. Tyto změny upřesnění právní rámec pro příděl rozvojových kmitočtů. Specifikují také ochranu zemského digitálního proti rušení televizního vysílání a návrh pro inovaci zemského digitálního televizního vysílání. Cílem těchto úprav budou legislativní garance pro konkrétní dotčené účastníky procesu přechodu. Kompenzace, které budou odpovídat Strategii i pravidlům, souvisejících s implementací připravovaného Rozhodnutí EP a Rady k uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 MHz.