logo Facebook
i slova jsou činy

Ministerstvo průmyslu a obchodu se důrazně ohrazuje vůči inzerátu České asociace satelitních operátorů

24. května 2017 10:09 / autor: MonitorMinisterstvo průmyslu a obchodu se důrazně ohrazuje vůči inzerátu České asociace satelitních operátorů, který byl uveřejněn v pátečním tisku. Uváděné argumenty jsou silně zavádějící, manipulativní a lživé. Je to přesně naopak: přijetím novely mohou všichni jen získat. Moderní televizní vysílání, rychlý mobilní internet a lepší ochranu zákazníků proti mobilním operátorům.


Zemské televizní vysílání přijímá až 60 procent obyvatel České republiky, je tak nejvýznamnější platformou pro šíření televizních programů, které mohou občané přijímat bezplatně, na rozdíl od ostatních platforem.

Platforma satelitního vysílání je konkurenční platformou k zemskému televiznímu vysílání, přičemž obchodní model má zpravidla nastavený tak, že se platí měsíční poplatek za příjem programů.
Je tudíž jejím obchodním zájmem narušit rovnováhu na trhu distribuce televizního vysílání ve svůj prospěch. Naopak povinností MPO a státu je zajistit řízený proces přechodu, který nebude zneužit jednou podnikatelskou skupinou.

Česká republika musí reagovat na rozhodnutí Světové telekomunikační unie, která che využít pásmo 700 MHz pro rychlý mobilní internet na celém světě. Evropská komise chce, aby uvolnění pásma proběhlo do poloviny roku 2020. Pro české zákazníky to bude výhodné, ale poskytovatelé zemského vysílání budou mít značné náklady přechodem na jinou technologii.

Na úhradu těchto nákladů myslí už současná právní úprava. Již nyní existuje možnost úhrady efektivně a transparentně vynaložených nákladů vzniklých operátorům například z harmonizačních změn prostřednictvím tzv. radiokomunikačního účtu. Návrh zákona pouze blíže upravuje specifické aspekty týkající se přechodu z DVB-T na moderní standard DVB-T2.

Tento model není ničím novým, neboť obdobně se postupovalo v rámci přechodu z analogového na digitální vysílání, který skončil v roce 2011.

Znovu zdůrazňujeme, že změna v pozemním televizním vysílání je vyvolána mezinárodními dohodami a aby lidé nepřišli o bezplatný příjem svých oblíbených programů, přejde se na spektrálně efektivnější moderní formát televizního vysílání. Jednoznačným cílem vlády je omezit dopady
z hlediska kapacity volně šířených televizních programů pro české diváky na nejnižší míru. Jinými slovy jde o to, aby diváci v některých českých regionech, především v jižních a západních Čechách, nepřišli o možnost přijímat bezplatné televizní vysílání.

Změna vysílací technologie vyžaduje výměnu některých starých televizních přijímačů nebo dokoupení tzv. set-top-boxů. Domácnostem tak vzniknou náklady v řádu stovek, maximálně tisíců korun při koupi nové televize, ty však budou rozloženy v čase, v němž bude zároveň šířeno zemské televizní vysílání ve formátu DVB-T a DVB-T2. Tím se zohlední pravidelná obnova televizních přijímačů a minimalizují se mimořádné náklady občanů.

Částka za vysílací frekvence „11 mld. Kč“ je naprosto lživá, neboť z důvodu veřejného zájmu byly kmitočty pro zemské televizní vysílání udělovány bezplatně. Přijetí novely představuje stanovení právního rámce, což naopak eliminuje možnosti soudních sporů. Nepřijetím by se významně zvýšilo riziko arbitráží.