logo Facebook
i slova jsou činy

Digitální rozhlasové bezvládí

29. května 2017 16:06 / autor: Zdeněk Duspiva

Proces české rozhlasové digitalizace se formálním avšak nedostatečným a neúplným splněním vládního úkolu dostal do slepé uličky. Pravidla, předvídatelnost podmínek ani elementární principy pro digitální éru rozhlasového vysílání a jeho dalšího rozvoje neexistují a už se o nich ani nikdo ze zainteresovaných politiků a státních úředníků vlastně ani moc bavit nechce.

Poslední týdny a zřejmě i další před i povolební měsíce se ve veřejném prostoru zúžily na téma snížení cen služeb mobilních operátorů prostřednictvím „několika spásných paragrafů“, přidaných do digitální novely původně doplňující podmínky pro přechod na televizní přechod na systém DVB-T2. Toto digitální téma se pak stalo předmětem mediálních přestřelek, arbitrážních hrozeb a souboje PR agentur, vedených ne zrovna korektní formou.

Téma digitálního rozhlasu bylo i součástí programu tradiční květnové konference DIGIMEDIA 2017, letos upořádané již jako 12. ročník. V panelu akce bylo poměrně bohaté zastoupení broadcasterů, ale chyběli zástupci vládních a normotvorných orgánů a institucí. Jak v kuloárech zaznělo, i v případě jejich účasti by s velkou pravděpodobností „nic nového a jasného nezaznělo, když se tomu tak nestalo ani v předchozích měsících, resp. letech…“.  Diskutující se na setkání v prostorách ČT vlastně nahlas smiřovali (a někteří uklidňovali)  tím, že analog v FM pásmu neskončí, podmínky se nezmění a licence budou administrativně vyřešeny i pro další desetiletí… Podobně se pak ukázalo, že mnozí vidí řešení v masivně se rozvíjející broadbandové distribuci mediálního i audio obsahu, byť s možná většími riziky pro tradiční rozhlasové vysílání než si někteří dokáží uvědomit.

V pohledu na dlouho odloženou rozhlasovou digitalizace zůstávají zástupci komerční rozhlasové scény na svých obecně spíše negativních stanoviscích, i když ještě před lety vše znělo i z jejich strany příznivěji a naděje na všestrannou spolupráci a společný postup všech zainteresovaných byla výrazně větší. Parlamentní orgány s vlivem na mediální sféru prakticky nefungují a většina dříve ambiciózních protagonistů se věnuje jiným tématům a agendám, anebo vlastní osobní perspektivě.

Státní i regulační orgány postrádají přiměřené politické zadání a strategii a tím i aktualizaci pravidel a podmínek pro praktické řešení dalších kroků. Aktivní je nadále veřejnoprávní rozhlas, který před lety připravil vlastní koncepci digitálního rozvoje, ale musí se vypořádat s omezeními, které loňská vládní strategie pro další reálné kroky zavedla. V nadcházejícím týdnu tak bude po experimentální fázi zahájeno ostré vysílání multiplexu ČRo v systému DAB. Na vše další si budou provozovatelé i posluchači muset počkat…