logo Facebook
i slova jsou činy

Po osmnácti měsících je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání kompletní

31. května 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Minulý týden dokončila Poslanecká sněmovna dlouhé volební martyrium. Po osmnácti měsících se jí podařilo zkompletovat Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Staronovým členem se stal její aktuální místopředseda Václav Jehlička a novým členem se stal poslanec Ladislav Šincl. Ten je prvním v historii, kterého poslanci vybrali přímo ze svého středu. Jestli to byla shoda okolností nebo trendový způsob volby do mediálních rad, ukáže čas.

Členy rady jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh Poslanecké sněmovny. Ta svůj návrh dělá volbou. Do volby kandidáty nominují poslanecké kluby. Václava Jehlička býval členem ODA (do r. 2002), poté KDU-ČSL (do r. 2009) a v současné době patří do týmu TOP 09. V Senátu byl od jeho založení v roce 1996 nepřetržitě až do roku 2010. V době Mirka Topolánka byl déle než dva roky ministrem kultury. Členem RRTV se stal v roce 2011, od léta 2015 je jejím místopředsedou. Václav Jehlička trvalým obyvatelem veřejného prostoru. V současné době je členem České komise pro UNESCO, předsedou Správní rady Vysoké školy polytechnické v Jihlavě a členem Správní rady České zemědělské univerzity v Praze.

Ladislav Šincl je členem ČSSD. Od roku 2006 je poslancem, opakovaně tedy obhájil svůj mandát. V současné době je členem Výboru pro životní prostředí a místopředsedou Rozpočtového výboru. Je také místopředsedou Stálé komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu a členem Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Vzhledem k neslučitelnosti mandátu poslance a člena RRTV lze předpokládat, že s nástupem do rady Ladislav Šincl opustí po jedenácti letech předčasně opustí Poslaneckou sněmovnu.

Rada nebyl kompletní od prosince 2015, kdy mandát skončil Janu Kostrhunovi. Členy RRTV v současné době jsou Martin BEZOUŠKA (místopředseda), Radka BURKETOVÁ, Dana JAKLOVÁ, Jana KASALOVÁ, Václav MENCL (místopředseda), Daniel NOVÁK, Marek POLEDNÍČEK, Milada RICHTEROVÁ, Richard SVOBODA a Dagmar ZVĚŘINOVÁ. Předsedou rady je divadelní režisér Ivan KREJČÍ.