logo Facebook
i slova jsou činy

Riziko politického zneužívání sdělovacích prostředků v České republice

01. června 2017 10:28 / autor: Michaela Šojdrová

Debata o rizicích politického zneužívání médií v ČR se už během úterní diskuse ve výboru LIBE přetransformovala na debatu o médiích v Evropě a přesně vystihla situaci: svoboda médií je zákony zaručena, přesto je neustále v ohrožení. Takto chápu tuto debatu i zde na plénu. Tato mapa Reportérů bez hranic ukazuje svobodu médií v České republice v porovnání s ostatními zeměmi a vidíme, že na tom nejsme nijak špatně. Nám politikům musí jít o právo občanů na pravdivé informace. Pokud je ohrožena nezávislost a pluralita médií, je ohrožena demokracie. To platí všude na světě, v ČR i jinde.

Fakta ukazují, že v ČR je zvýšení riziko koncentrací vlastnictví médií. To je systémový problém, který by bylo také řešit zákony. Ale vážným politickým problémem se to stalo ve chvíli, kdy jeden oligarcha vstoupil do politiky, koupil vlivná média a ovlivňuje je ve svůj prospěch. To je ten důvod, proč dnes zde o tom hovoří. Proto rozumím znepokojení svých kolegů zde v Evropském parlamentu, kteří nás upozorňují na to, abychom tuto situaci nepodcenili.

Česká vláda reagovala - sice pozdě, ale přece, zákonem, který zakazuje vrcholnému politiku vlastnit média. Považuji to důležité symbolické vyjádření toho, co je podstatou, tj. že vrcholný politik by neměl vlastnit média a neměl by je manipulovat. Zákony nevyřeší vše, hodně je záležitostí etiky a politické kultury.

V tomto bych chtěla zdůraznit zásadní roli veřejnoprávních médií, která v situaci kumulace vlastnictví a politického vlivu na soukromá média sehrávají roli zásadní pojistky. Jejich nezávislost je třeba hájit, v národním i v evropském kontextu.

Poselstvím této debaty je pro mne shoda na tom, že je potřeba hájit pluralitu a nezávislost médií a uvědomit si nezastupitelnost veřejnoprávních médií.