logo Facebook
i slova jsou činy

Česká televize je ekonomicky stabilní

20. června 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Celkové informace o hospodaření České televize v minulém roce předala radě její dozorčí komise. V roce 2016 byly výnosy i příjmy ve shodné výši 6,83 miliardy. Oproti rozpočtu schválenému radou jde o úsporu ve výši 71 milionu. Účetní závěrku ověřil nezávislý auditor Ernst & Young Audit. Televize díky úsporám v nákladech i příjmu za prodej budov studia v Brně potřebovala i méně peněz z Fondu televizních poplatků.

České televizi se dařilo v prodeji reklamy a sponzoringu. Příznivé byly i příjmy za knihy, DVD a prodej pořadů do zahraničí. Do Státního fondu kultury odvádí ČT výnosy z reklamy na ČT2, takže na živou kulturu přispěla částkou 34 mil. Prodej budov brněnského studia přinesl do rozpočtu 178 mil. ještě před koncem roku. Fond televizních poplatků byl posílen za minulý rok o 5,69 miliardy, televize z něj čerpala 5,84 miliardy.

I přes vyšší čerpání nákladů na zaměstnance o 3,6 mil. (celková částka 1,8 miliardy) a vyšší odvody DPH (591 mil.) došlo v celkových nákladech k úspoře 71mil. Televize šetřila v provozních a režijních nákladech, odpisech a ve výrobním úkolu. Provozní a režijní náklady se postupně snižují několik let, jejich výše byla v minulém roce 1,71 miliardy. Výroba pořadů stála Českou televizi v externích nákladech 2,25 miliardy. Částka je podobná objemu roku 2015. Oproti rozpočtu došlo k úspoře 26,8 mil. zejména z důvodu nenaplnění některých barterů. Odpisy byly plánovány na 500 mil., avšak díky posunu investic v objemu 166 mil. do roku 2017 byly nižší.

České televizi se dařilo udržet stav finančních zásob pro další roky. Výdaje na výrobu, provoz a investice byly o 80 mil. menší, než běžné příjmy. Díky novému odpočtu DPH si televize vylepší zdroje každý rok o cca 500 mil. To bude dostatečný polštář nejen pro její finanční stabilitu pro dalších šest let, ale také pro náklady, které spolkne druhá vlna digitalizace DVBT2.