logo Facebook
i slova jsou činy

Budiž světlo

01. února 2021 08:05 / autor: Hana Lipovská

Na druhém letošním jednání Rady České televize se podařilo udělat další krok na cestě k transparentnosti, objektivitě a vyváženosti veřejnoprávní televize.
Vybírám alespoň tři důležité body:

ZAČERNĚNÉ SMLOUVY

Pravidelně procházím všechny smlouvy, které Česká televize v souladu se zákonem zveřejňuje v Registru smluv. Začátkem roku mě zaujala dvojice takřka identických začerněných smluv o ubytování (s podnázvem „přechodném nájmu“). Obě smlouvy byly shodně podepsány 18. prosince 2020, tedy v době, kdy byl již vyhlášen zákaz ubytování v hotelích, každá je na částku 105 798 Kč a obě mají v nezačerněných pasážích identickou náplň:

"Předmětem je závazek ubytovatele poskytnout České televizi ubytování pro celkem [začerněno] osob v [penzion začerněn]. Ubytovatel se zavazuje poskytnout ubytování v penzionu a zajistit stravování v rozsahu plné penze (strava 3x denně a jedna svačina) vč. pitného režimu po celý den. Jídelníček bude na přání České televize konzultován předem. V den příjezdu budou všechny ubytované osoby poučeny o rizicích pobytu na horách (padající led, zlomeniny apod.)"

Na můj návrh Rada ČT přijala usnesení, kterým pověřila Dozorčí komisi RČT, aby převzala podklady ke smlouvám a vypracovala odpovědi na otázky
Ze kterého zdroje byly náklady hrazeny?
Jak byli účastníci vybíráni?
Která část veřejné služby byla realizací smluv naplněna?

Nikdo nebyl proti návrhu, zdrželi se Martin Doktor, Jaroslav Dědič, René Kuhn, Max Kašparů a Zdeněk Šarapatka.

VYVÁŽENOST

Mnozí diváci se domnívají, že zatímco někteří politici jsou ve vysílání velmi často, s názory jiných se v pořadech veřejnoprávní televize takřka nemohou seznámit. Naopak ze strany televize často slyšíme, že někteří politici zkrátka pozvání do pořadů permanentně odmítají. Po půl roce od mého prvního návrhu Rada schválila návrh usnesení, kterým žádáme generálního ředitele, aby Radě ČT postoupil informace o účasti

a) předsedů;
b) představitelů

parlamentních subjektů v kalendářním roce 2020 v rozsahu

- počtu pozvání;
- počtu přijatých pozvání;
- počtu odmítnutých pozvání;

a to zvlášť za každý z hlavních profilových pořadech ČT24 (Události, Události, komentáře, Interview 24, 90 ČT 24, Otázky Václava Moravce).

Podle managementu má televize k dispozici dostatečná data, ovšem považuje je za příliš citlivá na to, aby byla zveřejněna. Je proto pravděpodobné, že údaje ukazující, jak politici odmítají či neodmítají chodit do vysílání anebo jak jsou či nejsou zváni budou nejprve Radě ukázány na interním semináři. Na základě diskuse předpokládám, že budeme o těchto údajích informováni do poloviny února.

Proti usnesení o poskytnutí informace o vyváženosti skladby hostů hlasovali Martin Doktor a Zdeněk Šarapatka, zdrželi se radní Tomáš Samek a Max Kašparů.

MZDY A ODMĚNY

Návrh na zveřejnění mezd a odměn zaměstnanců ČT po vzoru BBC jsem kolegům radním přednesla na pracovním jednání o Výroční zprávě o činnosti České televize v roce 2020. Po projednání jsme se shodli, že o návrhu usnesení budeme hlasovat při diskusi o Výroční zprávě o hospodaření ČT. Obě zprávy jsou totiž Poslanecké sněmovně předkládány zároveň, podle radních Jaroslava Dědiče a Pavla Kysilky však otázka mezd do zprávy o hospodaření lépe zapadá.

 

Hana Lipovská

Autorka je členkou Rady ČT
Původně zveřejněno na Facebooku