logo Facebook
i slova jsou činy

Zákon o elektronických komunikacích dorazil do Senátu

26. června 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Zákon o elektronických komunikacích schválila Poslanecká sněmovna 24. května a aktuálně dorazil do Senátu. Ten by jej měl projednat na schůzi, která začne 19. července. Ještě předtím k němu zaujmou stanovisko senátní výbory včetně Stálé komise pro sdělovací prostředky. Zákon je klíčový pro přechodu na DVBT2 a pro mobilní operátory. Očekává se bouřlivá diskuse. Druhá vlna digitalizace je vynucena především administrativním rozhodnutím Bruselu a nekoresponduje s poptávkou diváků po nových technologiích. Distributoři pozemního signálu a televizní vysilatelé tak musí investovat v souhrnu několik miliard. Za nové televize utratí podobné částky i lidé. Stát se zatím otázce případných kompenzací vyhýbá. Novela je však potřebná, protože opustit pásmo 700MHz bude muset Česká republika do léta 2020. V té době již bude v Německu a v Rakousku využíváno pro přenos dat vysokorychlostního internetu páté generace. Tím by mohlo dojít k borcení televizního signálu stávajícího českého pozemního vysílání.

Podle vládní Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání proběhne přechod na DVBT2 ve dvou fázích. V první dojde k vytvoření právního rámce opatření nutných k přechodu. Právě novela ZEK je klíčová. Její součástí je i novela zákona o České televizi, která otevře podmínky pro vytvoření přechodového multiplexu veřejné služby.

„Česká televize spustí přechodovou síť multiplexu veřejné služby až po vytvoření potřebného legislativního rámce, který má zajistit tzv. diginovela,“ uvedl generální ředitel Petr Dvořák, „Ta obsahuje i úpravu provozních podmínek přechodového multiplexu, včetně postupu pro získání potřebných vysílacích kmitočtů. Termín spuštění přechodové sítě multiplexu veřejné služby Českou televizí je plně závislý na dokončení legislativního procesu.“ Přechodové multiplexy Českých Radiokomunikací již může naladit asi 60% obyvatel. Obsahují komerční televizní programy. Přechodové multiplex chtějí v létě zprovoznit i další komerční distributoři.

Ve druhé fázi, budou v návaznosti na výsledek mezinárodní koordinace vysílacích sítí, obdobně předloženy změny příslušné právní úpravy, týkající se rozvoje zemského digitálního televizního vysílání po dokončení přechodu na DVB-T2, tj. na období 2019-2021. Tyto změny upřesnění právní rámec pro příděl rozvojových kmitočtů. Specifikují také ochranu zemského digitálního proti rušení televizního vysílání a návrh pro inovaci zemského digitálního televizního vysílání. Cílem těchto úprav budou legislativní garance pro konkrétní dotčené účastníky procesu přechodu. Kompenzace, které budou odpovídat Strategii i pravidlům, souvisejících s implementací připravovaného Rozhodnutí EP a Rady k uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 MHz.