logo Facebook
i slova jsou činy

ČT potřebuje odtučňovací kúru, transparentnost a vyváženost

28. června 2021 07:02 / autor: Hana Lipovská


Z více než desetihodinového jednání Rady ČT v uplynulém týdnu vybírám několik bodů – kromě těch mediálně přitažlivých také ty, o kterých média mlčela.
1. Bonus generálního řediteleGenerálnímu řediteli ČT může být podle manažerské smlouvy udělen bonus ve výši desíti měsíčních platů, tedy 2 420 000 Kč. Letos:

- Martin Doktor navrhl udělit bonus v plné výši (PRO hlasoval Martin Doktor, René Kuhn a Zdeněk Šarapatka)

- Luboš Xaver Veselý navrhl 66 %, tedy 1 613 000 Kč (PRO hlasoval Xaver, Pavel Matocha, Pavel Kysilka, Roman Bradáč a Tomáš Samek)

- Já jsem navrhla přiznat 0 Kč (odůvodňuji zde https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4620288901331966&id=100000527041817). Zatímco v loňském roce pro 0 Kč spolu se mnou hlasoval také Pavel Matocha, L. X. Veselý a Roman Bradáč, letos byli všichni PROTI.2. ZVÝŠENÍ rozpočtu Rady České televize- Na chod Rady ČT přispívají koncesionáři ročně zhruba 12,9 milionů korun, z toho necelých devět milionů korun jde na mzdy členů Rady ČT.

- Generální ředitel navrhl ZVÝŠENÍ rozpočtu o 9,35 milionů Kč na 22,2 milionů Kč.

- Důvody k tomuto bezprecedentnímu zvýšení rozpočtu Rady ČT jsou stěží pochopitelné. S místopředsedou Rady ČT Pavlem Kysilkou jsme upozornili, že neexistuje jediný ekonomický nebo účetní důvod, kvůli kterému by měl být hloubkový audit placen z rozpočtu Rady;

- Ukázala jsem, že rozpočet má dnes naopak značnou vnitřní rezervu, neboť díky březnové rezignaci prof. Kašparů a následném nedovolení čtyř členů Rady ČT se k dnešnímu dni nevyčerpalo zhruba 300 000 Kč z rozpočtu na mzdy. Vzhledem k snížení počtu jednání Rady na jedno měsíčně (což nadále považuji za chybu) klesly náklady na „chlebíčkovné“ ?.

- Jinými slovy, rozpočet není nutné navyšovat. Naopak, při řádném hospodaření může (a měla by!) Rada ČT ke konci roku značný obnos z peněz koncesionářů uspořit. Někde se začít musí: Verba movent, exempla trahunt!3. Zvaní hostů politických stran do zpravodajských a publicistických pořadů- Na serveru Info.cz vyšel 20. 5. 2021 článek s názvem „Tlak na ČT se Okamurovi vyplácí. Vystoupení politiků SPD ve veřejnoprávní televizi během měsíce přibylo o polovinu“ (https://www.info.cz/zpra.../strategie/okamura-ceska-televize).

- Podle autora Vojtech Kristen se změnila četnost zvaní politiků z SPD poté, co Rada ČT vložila do Výroční zprávy o činnosti ČT zmínku o „neadekvátním zastoupení SPD“.

- Požádala jsem o podkladová data Michal Pur ze serveru info.cz. Podle těchto údajů došlo ke skoku zejména v pořadu Události.

- Podle mé vlastní analýzy vystoupení předsedy strany Tomia Okamury v Událostech je zřejmé, že v dubnu došlo k meziročnímu skokovému nárůstu o neuvěřitelných 100 %.

- Zdůraznila jsem, že je nutné věnovat tomuto jevu pozornost. Není možné, aby byla nestrannost, nezávislost a vyváženost zpravodajství a publicistiky České televize vystavena obdobným pochybnostem.

- Principem mé práce v Radě ČT je „padni komu padni“. VŠEM politickým stranám bez rozdílu programu, sympatií či antipatií musí být měřeno stejným metrem.4. Radní René Kühn a Zdeněk Šarapatka obvinili předsedu Rady ČT Pavla Matochy z údajné manipulace s hlasováním o výběru právní kanceláře, která má za úkol posoudit, zda je generální ředitel skutečně ve střetu zájmů, když podniká se spolumajitelem PPF a televizí Nova a O2 TV Ladislavem Bartoníčkem.- Obvinění považuji za velmi závažné. Pokud by bylo křivé, je nutné Pavla Matochu očistit. Pokud by bylo pravdivé, byla by velmi vážně ohrožena transparentnost a důvěryhodnost Rady ČT a jejího vedení.

- Obdobně závažné je obvinění z údajného vlivu Pavla Tykače na některé členy Rady ČT. Pokud bojuji proti prorůstání chobotnice moci politické, mediální a oligarchické v České televizi, budu bojovat proti sebemenšímu zárodku obdobné chobotnice na půdě Rady ČT. Nezáleží na tom, je-li poltickou stranou TOP 09 nebo SPD, nezáleží na tom, je-li oligarchou Kellner, Bakala nebo Tykač. Česká televize nepatří ani politikům, ani oligarchům. Česká televize patří nám, koncesionářům.

- V každém případě není možné, aby tato dílčí, jakkoli závažná, vnitřní kauza Rady zastínila a rozměnila hlubší problém střetu zájmů generálního ředitele Petra Dvořáka.5. Výroční zpráva o hospodaření ČTVystoupila jsem s podrobným rozborem zprávy o hospodaření ČT. Celý text je součástí zápisu ze středečního jednání Rady (http://www.ceskatelevize.cz/pub/radact_zpravy/708.pdf...). Shrnutí:

- Bez zajištění finanční stability a hospodárnosti nebude možné zabezpečit dlouhodobé fungování veřejnoprávní služby.

- Dozorčí komise Rady ČT přišla s varováním, že České televizi se snižují hotovostní rezervy, a vyzvala k hledání úspor.

- Průměrná mzda v ČT řadu let o desítky procent překračuje průměrnou mzdu v celé republice.

- Česká televize v takzvaném Indexu klíčových rizik stupně D. Jako vysoce rizikový je hodnocen především počet uzavřených smluv bez uvedené ceny: celkem 1 805 smluv (40 %) bylo podle serveru Hlídač státu uzavřeno bez uvedené ceny, 11 % bylo uzavřeno s vazbou na politiky.

- Výnosy z komerční činnosti byly oproti plánu nižší o 5 %, výnosy o 3 %, výrobní úkol o 11 %. mzdové náklady a zákonné pojištění byly naopak vyšší o 10 % oproti plánu.

- Odpisy opět převýšily investice.

- Výrok auditora „bez výhrad“ nevypovídá o finanční stabilitě

a ekonomickém zdraví auditované ekonomické jednotky.

- Dozorčí komise Rady ČT navrhla Radě, aby doporučila generálnímu řediteli vypsání veřejné zakázky na výběr nového auditora pro období 2022 a dále.

- Dozorčí komise dále doporučení "posouzení přiměřenosti počtu zaměstnanců jednotlivým agendám ČT"

(Poslední dva body: viz Příloha 4 Zápisu.)Výroční zpráva o hospodaření byla schválena osmi hlasy z devíti přítomných, navzdory upozornění generálního ředitele, podle kterého je hlasováním o zprávě schvalováno i samo hospodaření České televize.Zatímco formální stránka předkládané zprávy tak, jak byla vytvářena podle schváleného harmonogramu, je v pořádku, s hospodařením ČT souhlasit nemohu. Hlasování jsem se proto zdržela.Podle některých členů Rady ČT byly dvě hodiny věnované projednávání Výroční zprávy o hospodaření ČT příliš mnoho.

Naopak. Výroční zpráva o hospodaření je spolu se zprávou o činnosti nejdůležitějším dokumentem, o kterém Rada ČT každoročně jedná. Dvě hodiny věnované hospodaření České televize s penězi koncesionářů jsou tak příliš málo.

Obě zprávy bude projednávat ještě volební výbor Poslanecké sněmovny a poté i Sněmovna samotná.

Hana Lipovská

Autorka je členka Rady ČT.