logo Facebook
i slova jsou činy

Nový rok RRTV

18. ledna 2017 12:50 / autor: Jan Mrzena

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání do roku 2017 vykročila rázně. Skoro to vypadá, že si dala novoroční předsevzetí. Sice není čitelné, jaké to předsevzatí vlastně bylo a jestli si všichni radní dali předsevzetí stejné, ale to nevadí. Rada přinesla svou kůži na trh.

Po necelém roce od vysílání několika příspěvků ve zpravodajství, se velká rada rozhodla upozornit TV Prima na porušení zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.  Příspěvky se týkaly vlastní obrany televize, která v té době byla obviněna, že manipulativně informuje o problémech migrace a o vlastních postojích. Uplynula sice již dlouhá doba, ale příspěvky i atmosféru tehdejší doby mám stále v živě paměti. Televize tehdy přicházela s jiným pohledem na migraci, než byl v mainstreamu běžný, a dostala se pod tlak některých občanských iniciativ a jiných médií. Rada spatřuje porušení zákona v prolínání zpravodajského obsahu a interpretaci vlastních názorů vysilatele ve formě faktů. Tím byl divák naváděn k jediné možné interpretaci sdělení a nemohl si vytvářet svobodně svůj názor. Prima se zcela přirozeně ohradila. Za svými výroky i jejich zpracováním ve zpravodajství si stojí. Podivila se i nad způsobem, jakým rada k posuzování – rozhodování přistoupila. Šlo o oficiální stanovisko televize.

Daleko rychleji rada upozornila na stejné porušení zákona i Českou televizi. Tam hodnotila „slavnou“ listopadovou volební noc. Porušení zákona spatřuje v jednostranném výběru hostů, informací, faktů i argumentů, ale také v navozování katastrofických vizí, pokud se novým prezidentem stane Donald Trump. Tím nedbala Česká televize zásad objektivity a vyváženosti. I tady byla reakce. Otevřeným dopisem se na členy rady obrátili František Lutonský a Michal Kubal, zástupci šéfredaktora zpravodajství. Oba, zkušení a renomovaní žurnalisté, stojí za prací, kterou televize odvedla i za celým týmem. Nešlo však o oficiální stanovisko televize.

Rada udělila sankci, proti níž není odvolání. Není ani co řešit u soudu. Projednání kauzy TV Prima trvalo osm měsíců, v případě České televize pouze dva. Zdůvodnění je poněkud kostrbaté v obou případech. Působí to, jako kdyby si radní dali předsevzetí, že budou v mezích zákona reflektovat nálady ve společnosti a názory politiků. I tak je dobré, že se rada pokusila svůj názor zformulovat a do éteru jej vypustila.

Pozice televizního zpravodajství je a bude složitá. V době, která klade zcela nové nároky na tvorbu i tok informací, v době, kdy jsme pod palbou různých propagandistických záměrů, je ještě složitější. Proto je dobře, že TV Prima i Česká televize zareagovaly. Je totiž nutné, aby se o objektivitě a vypovídací hodnotě zpráv v našem veřejném prostoru diskutovalo. Zjednodušené hodnocení „děláte to jenom špatně“ nebo „děláme to jenom dobře“ tady neplatí.