logo Facebook
i slova jsou činy

Senát schválil Zákon o elektronických komunikacích

19. července 2017 15:47 / autor: Jan Mrzena

Novelu Zákona o elektronických komunikacích schválil Senát. Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček při projednávání mimo jiné uvedl, „Návrh zákona má za cíl zejména zakotvit podmínky a pravidla pro souběžné šíření digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T a v novém standardu DVB-T2, stanovit zmocnění k sestavení a vydání technického plánu přechodu, který určil lhůty, podmínky a postup přechodu a rozvoje sítí, dále pak upravit pravidla změn stávajících přídělů a rádiových kmitočtů, na základě kterých dochází v současné době k šíření digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T a provozování k tomu určených celoplošných sítí, dále pak stanovit postup úhrady účelně a efektivně vynaložených nákladů, které přímo souvisejí s uskutečněním tohoto přechodu a v neposlední řadě zajistit ochranu kvality šíření a příjmu digitálního televizního vysílání proti rušení z uvolňovaného pásma 700MHz a dalších pásem používaných pro mobilní datové služby.“

V rámci rozpravy podpořili přijetí novely ve znění, které dorazilo z Poslanecké sněmovny, zejména senátoři Karel Kratochvíle, Václav Chaloupek a Jiří Oberfalzer. S pozměňovacími návrhy a námitkami přišli senátoři Jaroslav Větrovský, Zdeněk Nytra, Jiří Burian a především Eliška Wagnerová, která mimo jiné připomněla stížnost satelitních operátorů v Bruselu na podporu vybraných komerčních subjektů, například Českým Radiokomunikacím. „Získala jsem dopis od Evropské komise. Posílá do ČR velmi, řekla bych, otázky na tělo. A vláda se rozhodně bude potit, až je bude zodpovídat. A nejsem si jistá, že je bude schopna všechny dobře zodpovědět.“ Ještě razantněji vystoupil Jiří Burian, „Parlament se několik měsíců před volbami nachází, řekl bych, ve schizofrenní situaci. Vládní koalice se až hystericky snaží na poslední chvíli protlačit návrhy zákonů, které by mohly mít vliv na volební výsledky, stranou zůstává jak zdravý rozum, tak odpovědnost za to, co takto horkou jehlou šitá legislativa může přinést. Samozřejmě, existuje i druhé, mnohem pragmatičtější vysvětlení pro takový spěch, abych nebyl pokládán za naivku, a tím je potřeba na poslední chvíli splnit s končícím magnátem možná sliby lobbistům.“

Jiří Oberfalzer následně upřesnil, „Tady se hovoří o daru pro radiokomunikace. To financování není, jak mylně paní kolegyně Wagnerová zde uvedla, na upgrade, ale je to na úhradu nákladů spojených se souběžným vysíláním. A souběžné vysílání se zajišťuje pro občany. Bude trvat 3,5 roku. Je to vysílání, které jim dovolí, aby sami zvážili, kdy se rozhodnou pro tu technologickou změnu ve své domácnosti. Kdo si pamatuje přechod z analogu na digitalizaci, tak ví, že probíhal po regionech, že není možné zajistit jedním rázem na území celé republiky přechod z jedné na druhou platformu. Z toho důvodu to souběžné vysílání je nutnost.“ K potřebě rychlého schválení novely dodal, „Jeden z důvodů, proč není dobré otálet s touto novelou, je, že je nezbytné v zájmu občanů, aby probíhala kvalitní informační kampaň, aby se mohli na tu změnu připravit, také aby věděli, kolik na ni mají času, případně jaké to pro ně bude znamenat náklady.“

Senátoři nakonec o pozměňovacích návrzích nehlasovali a přijali celkem 50 hlasy poslaneckou verzi zákona.