logo Facebook
i slova jsou činy

Vítězslav Jandák upozornil na nízké mzdy v Českém rozhlasu

28. července 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Rada se na zasedání 26. července seznámila se stavem výběru poplatků v prvním pololetí. „Plán výběru 1 043 milionu byl splněn, skutečnost je taková, že jsme vybrali 1 048 milionu korun,“ uvedl ředitel regionálního vysílání Jan Menger, který zastupoval generálního ředitele René Zavorala. Potvrdil se trend postupného úbytku lidí, kteří pro účel platby používají tradiční SIPO. I tak tento způsob platby je rozhodující, preferuje ho stále 75% poplatníků.

Rada schválila kritéria pro odměny generálního ředitele na druhé pololetí roku. Výše odměny může dosáhnout trojnásobku jeho měsíční mzdy, pokud splní pět konkrétních ukazatelů. „Rozhodli jsme se vypustit kritérium, které se týkalo naplňování kandidátského projektu generálního ředitele, protože už většinu jeho bodů splnil,“ vysvětlila předsedkyně rady Hana Dohnálková. Nejdůležitější tak zůstává dodržování kodexu, statutu a rozhlasového zákona.

Vítězslav Jandák nebyl spokojen s vyjádřením vedení ČRo ke stížnosti na komentář Jindřicha Šídla, který se věnoval prezidentu republiky. K této stížnosti se rada vrátí na příštím zasedání. Radní Jandák upozornil na nízké mzdy, „Máme tady dvě veřejnoprávní média a já mám takový pocit – pořád jsou lidi v rozhlase strašně podhodnoceni. Uvažuje vedení o tom, že bude zvyšovat platy? Je to teď taková móda. Lidi tady mají platy, že to je děsivý.“ Jan Menger reagoval, „Průměrná mzda za minulý rok byla, tuším okolo 35 tisíc. Byli jsme sami překvapeni, že se moc neliší od České televize,“ a dodal, „Končí platnost kolektivní smlouvy a jednání o dalších letech teď budou probíhat.“

Příští jednání rady bude v pondělí 28. srpna.