logo Facebook
i slova jsou činy

Hospodaření České televize v prvním pololetí odpovídá předchozím rokům

24. srpna 2017 11:58 / autor: Jan Mrzena

Na svém včerejším jednání řešila rada hospodaření České televize v prvním pololetí letošního roku. Výnosy byly 3,208 miliardy, to je 47% z plánovaných 6,875 mld. na rok 2017. Ve výnosech je i částka čerpání fondu televizních poplatků, která dosáhla 2,861mld. Náklady v prvním pololetí byly ve stejné výši, jako výnosy. Mzdy se zaměstnancům plošně zvedly od 1. ledna o plánovaná 2%. Čerpání výrobního úkolu, což jsou externí náklady na výrobu pořadů, činilo 52% z ročního plánovaného objemu 2,210 mld., tedy 1,139mld. Kč. Provozní a režijní náklady byly čerpány ve výši 45% z ročních plánovaných 1,733mld., což bylo 778mil.Kč. Na DPH Česká televize zaplatila 238mil., což je 42% z ročních plánovaných 573mil. Na letošní rok byly plánované investice spolu s prostředky převedenými z roku 2016 celkově 551mil., v pololetí bylo čerpáno 354mil, což 64% rozpočtu.

Placení DPH se v České televizi v průběhu roku bude měnit. Ovlivní ho dva faktory. Od 1. července platí novela zákona, která mění způsob nároku na odpočet DPH. Televize ve spolupráci s daňovými poradci vypracovala metodiku výpočtu koeficientu odpočtu.  Podle této metodiky lze odhadnout, že nárok ČT na odpočet DPH se zvýší ze současných 10 % na cca 70 %. Přesný dopad do rozpočtu však nelze zcela určit, protože bude záležet i na výkladu novely zákona ze strany finanční správy. Druhým faktorem je rozhodnutí finanční správy o snížení nároku na odpočet, který řeší odvody DPH i zpětně až do roku 2012. Pokud by taková situace nastala, znamenalo by to pro televizi neplánovaný náklad ve výši 100mil. Česká televize by se však následně bránila soudní cestou.

Hospodaření České televize se v prvním pololetí letošního roku nijak nevymyká rokům předchozím. Radní proto vzali informace managementu i dozorčí komise na vědomí.