logo Facebook
i slova jsou činy

ROZHOVOR: Jan Jirák (profesor mediálních studií)

23. ledna 2017 08:08 / autor: Marek Smolař

V České republice jediný profesor oboru mediální studia (jmenován v r. 2008 prezidentem Václavem Klausem), teoretik médií a zakladatel CEMES (Centrum pro mediální studia – věnuje se studiu současné role českých masových médií ve světovém kontextu). Vede katedru mediálních studií na Metropolitní univerzitě v Praze, přednáší na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Překládá filmové i televizní scénáře a knihy z angličtiny. Je autorem mnoha publikací o médiích, mediální výchově a mediálních studií. Vypracoval mimo jiné koncepci mediální výchovy pro základní školy a gymnázia pro Výzkumný ústav pedagogický MŠMT. V letech 1997 – 2000 byl předsedou Rady České televize a v letech 2010 – 11 byl spoluautorem úspěšného mediálně osvětového pořadu České televize Věřte nevěřte.