logo Facebook
i slova jsou činy

Rada zahájila řízení s FTV Prima a TV Nova kvůli reportážím o pražských parkovacích zónách

03. září 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Správní řízení, která vede Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, trvají většinou rok. Je tomu tak i v případě reportáží vysílaných v září a říjnu 2016, kde informovaly Prima a Nova o zavedení pražských parkovacích zón. Možné porušení zákona rada vidí v nevyváženosti informací a v až aktivistickém přístupu. Prostor většinou dostávali pouze kritici systému parkovacích zón, zastánci prakticky prostor nedostali. Řízení rada zahájila z moci úřední a oběma televizím hrozí nemalé pokuty.

Rada ve své zprávě o zahájení řízení uvádí reportáže ve Zprávách FTV Prima „Spor o parkování v Praze“, (20. 9. 2016) a „Parkovací zóny v Praze komplikují život“ (3. 10. 2016). Obě informující o rozšíření systému Zón placeného stání v dalších městských částech Prahy způsobem, který poskytoval výrazně větší prostor kritikům tohoto regulačního opatření. Reportáže obsahovaly jednostranně negativní redakční komentáře signalizující možnou redakční předpojatost (např. „Z parkování v Praze se stává černá můra“, „Městské části neřeší, kde parkovat, ale jen to, kde neparkovat“, Jak se zdá, politikům jde především o to, aby měli kde parkovat jejich voliči a ti ostatní, ať dělají, co umí, třeba ať jezdí metrem.“).

Podobně uvádí rada i reportáže a bloky informací z Televizních novin. Například „Parkování v Praze je pro řidiče noční můrou“ (9. září 2016), selfpromotion "Televize Nova bojuje proti nesmyslným parkovacím zónám“ tematicky navazující na uvedenou reportáž, dále „Parkování v Praze je pro řidiče noční můrou“ (10. září 2016), blok příspěvků „Hromadná žaloba proti modrým parkovacím zónám“ (12. září 2016), atd. Reportáže pokračovaly až do 3. října. V odvysílaných příspěvcích pomocí redakční práce byla koncepce zón placeného stání, prezentována zásadně negativně, resp. jako systém, který výhradně negativně dopadá na všechny skupiny řidičů a nemá podporu žádného segmentu zainteresované veřejnosti. Majitelům vozů, kterým systém placeného stání v Praze vyhovoval, nebyl v rámci uvedených příspěvků poskytnut téměř žádný prostor k vyjádření. Výroky zástupců institucí zodpovědných za zavádění „modrých“ zón sice zaznívaly, ale byly ze strany redakce vesměs prezentovány jako nevěrohodné. Vyjádření odpůrců parkovacího systému redakce přijímala mnohem příznivěji, v některých případech (např. právník O. Pecák, podávající na město kvůli zónám hromadnou žalobu), zcela nekriticky, bez jakékoli redakční korekce.

Uvedeným postupem mohlo dojít, podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, k porušení zásady objektivního informování, jelikož obě televize v rámci zpravodajského pořadu otevřeně připustily, že k tématu zaujímají apriorní, hodnotově zaujaté, stanovisko. Tím údajně rezignovaly na neutrální a nestranný redakční přístup.

Vývoj kauzy budeme na Českých médiích sledovat. Ústřední správní úřad se snaží použít možnosti, které mu dává zákon, nastavit mantinely současné české televizní žurnalistice. Ovlivní tím zpravodajství nejen komerčních televizí.