logo Facebook
i slova jsou činy

Dostane ředitel Českého rozhlasu odměny ?

24. ledna 2017 12:54 / autor: Petr Gabriel

V prosinci schválila Rada Českého rozhlasu kritéria pro vyplacení odměn generálnímu řediteli za první pololetí 2017. Odměny mohou dosáhnout až trojnásobek jeho měsíční mzdy, tedy 480tis.
Kritérií je celkem šest a splnění každého z nich dává důvod k vyplacení části odměn. Nejdůležitější je dodržování kodexu, statutu a zákona – celkem 40% odměn. Dalších 20% dostane generální ředitel, pokud zabezpečí dodržování usnesení rady, a 15% za předkládání kvalitních materiálů a dodržování dohodnutých termínů. Obě kritéria reflektují komunikaci s radou. Za naplňování projektu, na jehož základě byl zvolen generálním ředitelem, dostane 5% odměn a pokud dosáhne podíl poslechovosti ČRo 22,2% share, pak přibude dalších 10%. Za dodržování plánovaného hospodaření je stanoveno také 10%.
Podle zákona je generální ředitel jediným statutárním orgánem podniku. Tím pádem jeho první povinností je zabezpečit dodržování právních předpisů České republiky. Normálně by základní povinnost měla být honorována základním platem. Rada však za základní povinnost přizná i skoro polovinu odměn. Pokud bude generální ředitel rozumně a vstřícně komunikovat s radními a udrží předepsanou poslechovost, pak ho 85% odměn nemine. V kritériích je trochu zastoupeno plnění projektu, který mu otevřel dveře do ředitelské kanceláře. Rada však zapomněla na to, že Český rozhlas má plnit veřejnou službu. Možná nezapomněla, jen s kontrolou jejího plnění si neví rady. A podobně tomu asi je i v případě plnění kandidátského projektu. Má tedy rada dost kompetencí nebo si jen málo láme hlavu s tím, jak je vlastně používat?