logo Facebook
i slova jsou činy

Televizní rada si nezávislé analýzy neobjednává

21. září 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Mýty nebo realita? V končící sněmovně se často řešila otázka potřeby posílení postavení malých mediálních rad. Především proto, aby rady mohly samy objednávat nezávislé analýzy a posuzovat na základě nich plnění veřejné služby nezávisle na generálních ředitelích. Zdá se, že své úvahy politici opírali o praxi Rady České televize. Netřeba dodávat, že mýtus potřeby právní subjektivity v zákonodárnou iniciativu nikdy nevyústil.  

Česká média sledují činnost rad kontinuálně a podrobně. Nezávislé analýzy si Rada České televize objednávala až do začátku roku 2012. Tehdejší předseda rady Milan Uhde objednal u Vladimíra Justa „KULTURNÍ A OBČANSKÉ PARAMETRY VEŘEJNÉ SLUŽBY V ČESKÉ TELEVIZI 2011“ a Milan Šmíd popsal „VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE V ROCE 2011 Z POHLEDU PLNĚNÍ ÚKOLŮ VEŘEJNÉ SLUŽBY“. Do konce roku 2010 si Baumrukova rada objednávala měsíční mediální analýzy vyváženosti vysílání ČT od společnosti NEWTON MEDIA. V roce 2012 pak analýzy nahradilo měření hodnoty veřejné služby.

Hodnotu veřejné služby rada projednává průběžně každý půlrok. Do diskuse o metodice měření a způsobu hodnocení dat se někteří radní zapojili přímo. Zejména bývalý radní, statistik a analytik, Michal Jankovec nechal v systému mnoho vlastní invence. Měření hodnoty je komplexní a ucelený obraz o vysílání na všech kanálech České televize dává. Dnes už v číselných souborech, jejichž vývoj v průběhu let lze celkem dobře sledovat.

Rada občas řeší i otázku naplňování kodexu. Tam se zpravidla opírá o názor Etického panelu. Ten má pět členů, jmenuje a odvolává je sice generální ředitel, avšak pouze po dohodě s radou.  Od roku 2014 jsou členu panelu Petr Brod, Stanislava Hronová, Václav Pačes, Nikolaj Savický a Zdeněk Velíšek. Rada porušení kodexu od roku 2012 nikdy nekonstatovala. Rada pravidelně hodnotí zpravodajství i publicistiku, věnují se po celou dobu existence i speciálně kanálu ČT24. Někteří radní jsou zkušenými odborníky, například Jan Bednář, Jaroslav Dědič, Zdeněk Šarapatka, dříve třeba i Jiří Závozda.

Rada České televize schvaluje rozpočet, peníze na svůj chod si tedy může plánovat sama. Její objednávky sice podepisuje generální ředitel, ale to už je úděl statutára. Rada nemá žádnou zákonnou překážku, jak naplňovat své kontrolní funkce. Podobně jako u Českého rozhlasu záleží jen na radních, jak svůj prostor naplní.

Nutnost emancipovat radu, aby mohla lépe kontrolovat Českou televizi, je stejný mýtus, jako v případě Rady Českého rozhlasu. Koneckonců oba zákony jsou pro kontrolní orgány identické. Záleží na odvaze a pracovitosti radních. A také na Poslanecké sněmovně. Té se totiž radní ze své práce zodpovídají.