logo Facebook
i slova jsou činy

Rada ČTK nemá kompetence, k nímž by nezávislé analýzy potřebovala

24. září 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Mýty nebo realita? V končící sněmovně se často řešila otázka potřeby posílení postavení malých mediálních rad. Především proto, aby rady mohly samy objednávat nezávislé analýzy a na jejich základu mohly posuzovat plnění veřejné služby nezávisle na generálních ředitelích. Jestli však vnímali vedle Českého rozhlasu a České televize také kontrolní orgán České tiskové kanceláře není zřejmé.  Zákonodárná iniciativa se nekonala.  

Česká média sledují činnost rad kontinuálně a podrobně. Rada České tiskové kanceláře pracuje podle zákona z roku 1992. Terminologie zákona je zastaralá. Členy rady, „volí a odvolává Česká národní rada“, které se také rada zodpovídá ze své činnosti. I odměnu radním určuje svým usnesením Česká národní rada. Konflikt zájmů je popsán daleko benevolentněji, než u malé rady rozhlasové a televizní. Kdo navrhuje kandidáty do rady zákon neřeší vůbec, takže to v praxi dělají poslanecké kluby. Kompetence rady se omezují pouze na jmenování a odvolaní generálního ředitele, schvalování rozpočtu a statutu a řešení stížností. Nejasná je pravomoc „rada má dbát na důsledné plnění poslání tiskové kanceláře“.

Rada České tiskové kanceláře je díky zastaralému zákonu vlastně bezzubá. Pro věci ekonomické nemá profesionální kapacity, bez přímé pomoci generálního ředitele nemůže dělat téměř nic. Výjimkou je jeho jmenování a odvolání. Rada sice schvaluje rozpočet, může si i naplánovat peníze na objednávání nezávislých analýz, avšak nemá přímou kontrolní kompetenci, k níž by takovou analýzu potřebovala. Na zasedáních proto řeší obvykle došlou poštu a vyslechne si informace o aktuálním stavu ČTK. Možné nedostatky v činnosti agentury řeší radní formou dotazu ke generálnímu řediteli, který zpravidla přislíbí věc prověřit a radu informovat o svém zjištění. Podobně tomu bylo i na posledním jednání rady, kdy se předseda Tomáš Mrázek obrátil na Jiřího Majstra s dotazem, proč ČTK nepřevzala informace z rozhovoru Parlamentních listů s prezidentem ČR, který byl uveřejněn v pátek 8. 9. 2017 na webových stránkách deníku.

Zákon o České tiskové kanceláři však skrývá i rozpor zásadní. Agentura je veřejnoprávní, na svou činnost si ovšem musí vydělat sama. Jiné příjmy (krom pronájmů nemovitostí) nemá. Nezávislost na aktuální politice to sice kanceláři zajišťuje, ale výhradně tržní mediální poptávka udává, jaké zprávy a jejich formáty produkuje.

O poslání a budoucnosti České tiskové kanceláře se dlouhá léta žádná diskuse nevedla. Pokud však mýtus potřeby emancipace rady někde hmatatelně existuje, je to právě případ veřejnoprávní agentury. Ovšem evidentně nejde jen o postavení rady.