logo Facebook
i slova jsou činy

Hospodaření Českého rozhlasu v minulém roce vykázalo zisk

25. září 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Rok 2016 byl pro Český rozhlas rokem nástupu nového generálního ředitele René Zavorala a tím i rokem mnoha změn. Ty vyplývaly zejména z jeho kandidátského projektu. Vše se přirozeně promítlo i do hospodaření. Rozpočet schválený radou v prosinci 2015 počítal s celkovými náklady i výnosy 2193 milionů Kč. V dubnu došlo k navýšení o 12,6 milionu, skutečné výnosy pak na konci roku byly 2212 milionů a náklady vzrostly na 2210 milionů. Výnosy navýšily především příjmy z rozhlasových poplatků. Náklady pak vzrostly u více položek, z nichž nejvýznamnější jsou náklady na materiál a náklady osobní. Rozhlas naopak šetřil na službách.

Náklady na materiál se zvýšily o 17 milionů. Většinou je rozhlas utratil za modernizaci počítačové sítě. Osobní náklady byly přečerpány o 7,2 milionu. Rozhlas potřeboval vyplatit odstupné při změnách organizační struktury a současně přijal zaměstnance pro zpravodajství, výrobu, program a regionální studia. Odstupné bylo plně kompenzováno úsporou na běžných mzdách. V závěru roku, díky celkovým provozním úsporám, nechal generální ředitel vyplatit všem zaměstnancům (kromě managementu) jednorázovou odměnu 6 tis. Kč. Český rozhlas měl v minulém roce přepočtených 1486 zaměstnanců a průměrná mzda poklesla meziročně o 198 Kč na 37 436 Kč. Hospodaření na rok 2016 bylo plánováno jako vyrovnané, ve skutečnosti byl vykázán zisk ve výši 2 128 tis. Kč.

Vedle průběžné kontroly hospodaření Dozorčí komisí jej posoudil i nezávislý auditor, konkrétně společnost NEXIA AP. Podle jeho výroku podává účetní uzávěrka věrný a poctivý obraz hospodaření a je v souladu s českými účetními předpisy. Na srpnovém zasedání schválila rada Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu v roce 2016. Podle zákona tuto zprávu předložila Poslanecké sněmovně. Ta však již zprávu projednat nestihla.