logo Facebook
i slova jsou činy

Radní Šarapatka má trvalé výhrady k pořadu Máte slovo

09. října 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Na posledním jednání Rady České televize se opět vrátil Zdeněk Šarapatka k diskusnímu pořadu Michaely Jílkové, „Chtěl bych se zeptat, zdali i přes veškerou kritiku bude pořad Máte slovo pokračovat i v novém roce, kdy bude probíhat prezidentská volba,“ svůj postoj k formátu pak zdůvodnil, „v pořadu často objevuj lidé z okruhu stávajícího prezidenta, který se bude znovu ucházet o post hlavy státu.“ Generální ředitel Petr Dvořák reagoval, „Strukturu předvolebního vysílání pro volbu prezidenta, zatím nemám k dispozici. Budu ji mít do konce října.“

Zdeněk Šarapatka se k diskusnímu pořadu Michaely Jílkové vrátil po chvíli ještě jednou, „Chtěl bych vědět, pane generální řediteli, zda ve vašich úvahách, které jste prezentoval ve vašem kandidátském projektu jste měl na mysli zavedení nového diskusního pořadu do programu. Nebo zda dojde v rámci formátu Máte slovo ke změnám v dramaturgii, případně i k dalším změnám.“ Petr Dvořák upřesnil, „V rámci projektu, který jsem Vám předložil v dubnu, jsem zmínil formát na ČT1 pro prime time nebo poblíž. Půjde o velkou společenskou diskusi. Jedná se o specifický formát, který nebude mít týdenní periodicitu, ale třeba měsíční,“ a zdůraznil, „rozhodně to nebylo míněno, jako náhrada formátu, který teď Česká televize vysílá.“

Zdeněk Šarapatka se na veřejných zasedáních k pořadu Máte slovo opakovaně staví kriticky. Třeba na červnovém jednání se zabýval výběrem respondentů. „V pořadu na téma prezident Zeman 1. června vystupovaly rizikové osoby,“ tehdy uvedl, „jde o členy nebo příznivce skupin, které jsou součástí zpráv ministerstva vnitra o extremismu a osoby, které jsou součástí zpráv BIS. Jde o uskupení typu Apači, Domobrana a další. Patří k páté koloně ruské propagandy v České republice. Dostali velký prostor a mohli legitimizovat své názory a postoje. Považuji za nepřijatelné, aby tyto osoby byly zvány do pořadů České televize. Není to v tomto pořadu poprvé. Doporučuji proto, aby vedení televize věnovalo velkou pozornost výběru respondentů.“ Předseda rady Jan Bednář tehdy reagoval „Toto není triviální námitka. Probíhá dezinformační válka, existují fake news a používají je světové mocnosti. Doporučil bych zodpovědným lidem, aby si pozorně přečetli zprávy, o kterých mluví kolega Šarapatka,“ a přidal zkušenosti z praxe Českého rozhlasu, „Takoví lidé by měli být v titulku nebo slovně označeni v souvislostech. Pokud by to tam nebylo, považoval bych to za porušení Kodexu ČT. Radím nebagatelizovat tento problém!“ Poměrně silná slova.

Radní se tehdy dohodli, že se ke kauze vrátí poté, až pořad všichni shlédnou. Kdy domácí úkol splnili, však není známo. Od června má Máte slovo prázdniny a na veřejném zasedání se k formátu vrátil Zdeněk Šarapatka až tento týden. A to nikoliv v souvislosti, zda došlo, či nedošlo k porušení Kodexu ČT (to je kompetence rady), ale v souvislostech popsaných v úvodu článku. Tedy v souvislostech, které spíše evokují tlak na změny ve vysílání či výrobě pořadů, což v kompetenci rady není. Máte slovo Česká televize vysílá deset let. A kritice ze strany rady bez ohledu na její složení čelí po celou dobu. Stojí za to sledovat, jak se bude dařit Máte slovo dál.