logo Facebook
i slova jsou činy

Česká tisková kancelář je ekonomicky stabilní

11. října 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Neoprávněně je Česká tisková kancelář vnímána jako nejmenší veřejnoprávní médium u nás. Počtem zaměstnanců, rozpočtem, majetkem i počtem vydaných zpráv rozhodně agentura nejmenší je. Ovšem jejích 235 tis. zpráv, headlinů a live informací je základem pro většinu našich printů, ale i webů. Dosah činnosti kanceláře je tak s Českým rozhlasem a Českou televizí je nesrovnatelný.

Své období velkých škrtů prožila ČTK v letech 2011 - 12. Od té doby jsou její náklady a výnosy téměř stejné. V roce 2016 se výnosy vyšplhaly na necelých 250milionu, hospodářský výsledek (po zdanění) dosáhl 4,1milionu. Oproti rozpočtu se zhoršil finanční hospodářský výsledek (685 tis. Kč), což bylo způsobeno nižší výkonností cenných papírů, do kterých agentura odkládá aktuálně volné peníze.

V tiskové kanceláři dlouhodobě klesá počet zaměstnanců. V roce 2016 pracovali v ČTK 243 zaměstnanci, což je o 6 méně oproti roku minulému. Z toho počtu je přímo zpravodajů 178. Na mzdy bylo vyplaceno 120,7 mil Kč, průměrná měsíční mzda tak dosáhla 41 383 Kč. Výše mezd se trvale drží na 1,5násobku průměrné mzdy v České republice.

Podobný vývoj rozpočtu očekává Rada České tiskové kanceláře i v roce 2017. Ačkoliv informace o hospodaření veřejnoprávní agentury v roce 2016 byly v kompletním rozsahu zveřejněny teprve v posledních týdnech, intenzivně připravuje vedení ČTK rozpočet na rok 2018. Agentura se potýká s trvalým tlakem na snižování cen ze strany klientů, ale také se šířením jejích zpráv i některých dalších služeb načerno, bez potřebné licence. Česká tisková kancelář hospodaří pouze s penězi, které získá z prodeje vlastních služeb.