logo Facebook
i slova jsou činy

Změny ve vedení České televize

25. října 2017 15:16 / autor: Jan Mrzena

Od listopadu dojde ke změně Organizačního řádu České televize. Změna souvisí s odchodem stávajícího ředitele techniky Ivo Ferkla do důchodu. V té souvislosti uvedl na dnešním výjezdním zasedání rady v Ostravě generální ředitel Petr Dvořák, „sloučím divizi techniky s divizí provozu. Tato divize bude zahrnovat techniku, správu budov, informačních techlonogií a archivu. Nově zřízenou divizi povede provozní a technický ředitel Milan Cimirot.“ Momentálně je Milan Cimirot finančním a provozním ředitelem. Vzhledem k jeho nové rozsáhlé kompetenci, bude oddělena samostatná divize financí. Ta zahrne vedle financí také controlling, veřejné zakázky a televizní poplatky. Novým finanční ředitelem se stane David Břinčil. „Změny budou platné od prvního listopadu, počet ředitelů na prvním stupni řízení tak zůstává stejný,“ upřesnil Petr Dvořák.